Aarhus Universitets segl

Litteratursamling skal også styrke forskning i børnekultur

Kritikere frygter dog, at flytningen af to forskere i børnelitteratur, til stort litteraturvidenskabeligt miljø i Aarhus, går ud over forskningen på Campus Emdrup.

Foto: Roar Lava Paaske

Mere forskning med fokus på børnekultur skal være et nyt satsningsområde på Arts. Det er en af grundene til, at to forskere fra Center for Børnelitteratur nu skal rykke deres arbejdsplads fra Emdrup til Aarhus.
– Jeg vil samle de miljøer på AU, der arbejder med litteraturstudier på fakultetet, og dertil kommer muligheden for at styrke den æstetiske børnekultur, forklarer dekan Mette Thunø. Det er dog stadig samlingen af litteraturforskningen, der er den primære faglige begrundelse for, at to lektorer fra centret ved Danmarks Pædagogiske Universitetsskole (DPU) i Emdrup fremover skal have deres base på Institut for Kultur og Æstetik i Aarhus.
Den beslutning har rejst protes-ter på og uden for campus i Emdrup. Kritikerne mener, den både vil ramme flere tværfaglige forskningsmiljøer i Emdrup, fjerne børneperspektivet fra forskningen i børnelitteratur og skade den forfatterskole, som de to forskere også er involveret i.

Der forskes i børnekultur

For de to forskere er det nyt, at der skal være et tværfagligt miljø omkring børnekultur.
– Det lyder da spændende, men det er ikke noget, vi før har hørt eller læst om. Det har kun handlet om, at vi skulle indgå i et større litteraturmiljø i Aarhus, siger en af de to forskere, Anna Karlskov Skyggebjerg.
Hun fremhæver, at der i Emdrup forskes en del i børnekultur både i forhold til børns hverdagsliv og deres kulturforbrug. Det er f.eks. temaet for et forskningsprogram i børn og unge, ligesom børnekultur også er en del af forskningen i dansk- og musikdidaktik, visuel kultur og børnelitteratur.
– Tilknytningen til det miljø er vigtig for os. I vores høringssvar om den nye struktur på AU har vi også fortalt om det samarbejde, siger Anna Karlskov Skyggebjerg.
Hertil siger Mette Thunø, at forskningen i børnelitteratur skal indgå i et større forskningsmiljø, hvis den skal styrkes.
– Litteraturstudiet vil også blive styrket ved at få den vinkel, at der også er litteratur for børn, og børnelitteraturforskningen vil kunne samarbejde tæt med de mange litteraturforskere på Campus Aarhus. Samtidig får børnelitteraturen mulighed for at få et større studenterunderlag, siger dekanen.