Aarhus Universitets segl

Masseuniversitetet er ikke nyt

Er øget optag på universiteterne lig med lavere fagligt niveau? Det diskuterer man i dag – og det diskuterede man for 50 år siden. Niveauet er ikke faldet mere, end det er forventeligt, siger professor.

I begyndelsen af 1960’erne var en universitetsgrad for de få. Under fem procent af en ungdomsårgang kunne sætte en studenterhue på hovedet, og af disse var der maksimalt to procent, der gik videre på universitetet. Men i slutningen af 1960’erne ønskede politikerne at øge antallet af universitetsstuderende for at sætte gang i væksten. Lyder det bekendt? Situationen i 1960’erne minder om den situation, vi står i nu, mener Hans Siggaard Jensen, professor ved Institut for Uddannelse og Pædagogik med speciale i universiteter og universitetspolitik. Også dengang var akademikere bekymrede for, hvad et øget optag ville betyde for det faglige niveau.
– Der har altid været kritik af universiteternes ekspansion. I 1960’erne mente flere, at det faglige niveau ville falde, og at mange af de nye studerende slet ikke var studieegnede. Denne kritik lød i øvrigt ikke kun i Danmark, men på universiteter i hele Europa, siger Hans Siggaard Jensen.

De gode er ikke blevet dårligere

Men betyder masseuniversitetet en forringelse af det faglige niveau? Hans Siggaard Jensen drager en analogi til en badmintonklub. Hvis to procent af befolkningen spiller badminton, så vil man have en vis sandsynlighed for at få gode badmintonspillere i klubben. Hvis der så pludselig er ti procent af befolkningen, der spiller badminton, så vil der komme flere i klubben, som er dårlige badmintonspillere, eller som kun spiller for hyggens skyld.
– Når man tiltrækker flere, vil der nødvendigvis komme flere dårlige. Men det er ikke det samme som at sige, at gennemsnittet falder massivt. Der vil stadig være mange gode. Det faglige niveau på de danske universiteter er ikke faldet mere, end det er forventeligt, når de optager flere studerende. Det er i hvert fald forkert at sige, at de gode i det gamle system er blevet dårligere i dag. Alt tyder næsten på det modsatte, siger Hans Siggard Jensen.

Bedre studiemiljø

Professoren understreger dog, at vi skal fortsætte med at udvikle studieformerne for at være gearet til de mange studerende. Frem for alt skal de studerende have et studiemiljø, hvor de kan lære af hinanden.
– Det er godt at have forelæsninger og kurser, men studerende lærer allermest af deres egne aktiviteter og af at undervise hinanden. Sådan noget bliver man nødt til at eksperimentere med, siger Hans Siggaard Jensen.