Aarhus Universitets segl

Mens vi venter på 9. marts

Aarhus Universitets ansatte venter lige nu på ledelsens beslutning om den nye universitets­struktur. Den slags ventetid medfører ofte usikkerhed, mener professor i forandrings­ledelse.

Foto: Jesper Rais | AU-foto

Beslutningsprocessen er gået ind i den sidste fase. Lige nu venter medarbejderne på den 9. marts, hvor universitetsledelsen præsenterer den endelige beslutning for strukturen på Aarhus Universitet.
– Ventetiden påvirker de ansatte, siger professor Finn Frandsen fra Center for Virksomhedskommunikation på Aarhus School of Business and Social Sciences. Han forsker blandt andet i forandringskommunikation og forandringsledelse i organisationer.
– I en forandringsproces, hvor der flyttes rundt med både strukturer og mennesker, spørger alle medarbejdere sig selv: Hvad betyder dette for mig? Når der så er en venteperiode, er der ekstra tid for medarbejderne til at tænke over dette spørgsmål og komme med mere eller mindre spekulative svar, siger han og fortæller, at en typisk konsekvens er faldende effektivitet, fordi medarbejderne bruger tiden på at spekulere.
Finn Frandsen mener desuden, at hvis ventetiden er særligt lang, risikerer en organisation, at der er medarbejdere, som forsvinder fra virksomheden, og at det normalt er de bedste medarbejdere, som har de bedste muligheder for at finde andet arbejde.

Processen slutter ikke med beslutningen

Finn Frandsen påpeger, at mange topledelser tror, at en forandringsproces er ovre, når den sidste beslutning er taget, fordi resten ”bare er implementering”. Men for de fleste mennesker i organisationen er det først der, at forandringerne for alvor begynder i praksis.
Dette forsikrer prorektor Søren E. Frandsen også om, at ledelsen er meget opmærksom på.
– Når beslutningen er truffet for den faglige og administrative struktur, så er det meget vigtigt, at vi fortsætter det hårde arbejde og den store indsats. Også i implementeringen og udrulningen skal vi hele tiden have fokus på en ordentlig involvering af medarbejderne. Kommunikation og dialog er meget vigtigt i den proces, siger han.
– Vi er selvfølgelig opmærksomme på, at der er en større usikkerhed i organisationen lige nu end normalt, og det skal vi håndtere på fornuftig vis. Det er også derfor, at vi har en tænkepause nu, så vi gør det ordentligt og kommer med en samlet udmelding. Så kender alle rammerne og målet for, hvor universitetet skal hen, og så har vi det bedste udgangspunkt for resten af processen, siger Søren E. Frandsen.