Aarhus Universitets segl

Mere samarbejde

Medarbejderne på Aarhus Universitet kan se frem til at få mere indflydelse på personalepolitikken. Ny samarbejdsstruktur sikrer, at alle institutter får samarbejdsudvalg.

Den 1. marts 2012 trådte en ny samarbejdsstruktur i kraft på Aarhus Universitet. Det betyder, at samarbejdsstrukturen nu følger universitetets organisatoriske struktur. Hovedsamarbejdsudvalget er stadig det fælles, overordnede samarbejdsorgan for hele universitetet. Herunder er der et samarbejdsudvalg for hvert hovedområde, et samarbejdsudvalg for AU’s administration samt lokale samarbejdsudvalg på institutniveau, vicedirektørområder.
– Den nye samarbejdsstruktur betyder først og fremmest, at medarbejdere over hele universitetet nu får endnu mere indflydelse. Tidligere var det nemlig ikke alle institutter, der havde et samarbejdsudvalg, siger Aase Pedersen, fællestillidsrepræsentant for TAP’erne på Aarhus Universitet.
Universitetsdirektør Jørgen Jørgensen er enig i, at den nye struktur understøtter universitetets faglige og administrative organisering bedre end tidligere.
– Fremover er vi sikre på, at der ikke er huller rundt omkring, hvor medarbejderne ikke er repræsenterede. Samtidig har vi også taget højde for den geografiske spredning, så vi sikrer en god repræsentation på universitetets forskellige lokaliteter, siger han.

Baglandet skal med

Et samarbejdsudvalg diskuterer alt, der har med personalepolitik at gøre. Fra regler for ansættelser og afskedigelser over tidspunkter for lønforhandlinger til budgetter. Og det vil man fortsætte med, fortæller Aase Pedersen.
– Der er ikke noget nyt i den nye måde, vi skal arbejde på. Vi får bare flere muligheder, fordi alle enheder nu får samarbejdsudvalg. De enkelte tillidsrepræsentanter i samarbejdsudvalget skal hele tiden informere tilbage i deres bagland og inddrage de enkelte medarbejdere, ligesom medarbejderne kan viderebringe spørgsmål og krav til tillidsrepræsentanten. På den måde vil den enkelte medarbejder opleve at få mere indflydelse, siger hun og understreger, at hun vil arbejde for, at tillidsrepræsentanterne i samarbejdsudvalgene skal være aktivt deltagende og initiativrige.
– Vi skal ikke bare sidde og tage tingene til efterretning, siger Aase Pedersen.

Læs meget mere om den nye samarbejdsstruktur på medarbejdere.au.dk/nysamarbejdsstruktur