Aarhus Universitets segl

Mere samarbejde med journalisterne

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole vil udvide samarbejdet med Aarhus Universitet. Samtidig kigger man på mulighederne for at flytte skolen til Katrinebjerg, fortæller skolens rektor Jens Otto Kjær Hansen, der dog afviser, at der er tale om en fusion.

I fremtiden får de studerende på Aarhus Universitet og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole (DMJX) måske nye fælles fag og uddannelser at vælge imellem.
De to institutioner har igennem flere år haft et samarbejde i Center for Journalistiske Universitetsuddannelser, der blandt andet udbyder bachelortilvalget ”Journalistisk formidling” og kandidatuddannelsen i journalistik.
Nu undersøger man, om det er muligt at lave tilsvarende overbygninger for de øvrige af DMJX’ i alt ni uddannelser, fortæller Jens Otto Kjær Hansen, der er rektor på skolen.
– Vi har kun utroligt positive erfaringer med samarbejdet med Aarhus Universitet. Vi undersøger derfor, om vi kan matche vores andre uddannelser, for eksempel kommunikationsuddannelsen, ind i nogle fagområder på universitetet. Det tror vi, der kan komme meget spændende ud af, siger rektoren.

Flytter måske til Katrinebjerg

Imens Aarhus Universitet og DMJX planlægger udvidelsen af deres samarbejde, overvejer DMJX’ bestyrelse at flytte skolen ud af de grå betonbygninger på Olof Palmes Allé og ind i mere tidssvarende faciliteter på Katrinebjerg.
Her vil man i så fald blive nabo til Center for Journalistiske Universitetsuddannelser, og det er en attraktiv mulighed, hvis det kan lade sig gøre økonomisk, mener Jens Otto Kjær Hansen.
– Vi ligger jo lidt isoleret, så hvis vores og universitetets studerende kom i nærheden af hinandens studiemiljø, kunne det skabe meget mere liv. For eksempel kunne man forestille sig, at de studerende lavede projekter sammen, og at man trak på hinandens faciliteter.
Han slår dog fast, at man vil udvide samarbejdet med universitetet, uanset om flytningen bliver realiseret.

Ingen planer om fusion

På trods af flytteovervejelserne og det udvidede samarbejde er der ingen planer om en fusion imellem DMJX og universitetet.
– Det er en del af aftalen, at det er et samarbejde imellem to selvstændige og uafhængige institutioner, fortæller Jens Otto Kjær Hansen.
En fusion imellem de to institutioner har ellers været et omdiskuteret emne i mange år. Men det er ikke længere på dagsordenen, fortæller rektoren, der ser fordele i at bevare DMJX’ selvstændighed.
– Fusioner risikerer at fratage noget selvbestemmelse og nogle frihedsgrader. Som en selvstændig institution, der er en del af et fælles studiemiljø, kan vi drage fordel af alt det, der kommer ud af at studere i fælles projekter og af at komme og gå hos hinanden. Det er sådan, verden derude virker. Der sidder man jo på tværs af alle mulige fag og arbejder, siger Jens Otto Kjær Hansen.