Aarhus Universitets segl

Millionbevilling skal bremse alvorlige hjernesygdomme

Leif Østergaard fra Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital er del af et forskerprojekt, der har modtaget en bevilling på 12,7 millioner kroner fra et fælles EU-projekt. Formålet med projektet er at bremse den stigende udvikling af Alzheimers sygdom, Lewy Body demens og Parkinsons sygdom.

Sygdomme i hjernen står i fokus for Leif Østergaards forskning, som støttes af 12,7 millioner kroner fra det fælles EU-projekt, ’EU Joint Programme – Neurodegenerative Disease Research’ (JPND).
Sygdomme i hjernen står i fokus for Leif Østergaards forskning, som støttes af 12,7 millioner kroner fra det fælles EU-projekt, ’EU Joint Programme – Neurodegenerative Disease Research’ (JPND).

Der er i Danmark over 50.000 personer med Alzheimers sygdom, 12.000 med Lewy Body demens og 5000-6000 med Parkinsons sygdom. Disse tal vil Leif Østergaard fra Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital forsøge at skære ned på gennem sin forskning i hjernens funktion og sygdomme.

Den forskning bliver nu støttet af et millionbeløb fra det fælles EU-forskningsprogram, ’EU Joint Programme – Neurodegenerative Disease Research’ (JPND).

Beløbet på 12,7 millioner kroner skal bruges til at udvikle metoder, som gør det muligt tidligt at opspore mennesker, der senere i livet har stor risiko for at udvikle Alzheimers sygdom, Lewy Body demens eller Parkinsons sygdom.

”Vi håber med projektet at vise, at skanningsmetoder udviklet af forskere ved CFIN (Center for Funktionelt Integrativ Neurovidenskab) og MINDLab kan opspore sygdommene i hjernen meget tidligt. Skanningsmetoderne anvender vi sammen med blandt andet genmarkører, og gennem den teknik håber vi på, at vores viden om sygdommene bliver større,” fortæller Leif Østergaard.

Forskning til gavn for mange danskere

Og netop forskning og tidlig diagnosticering af Alzheimers sygdom, Lewy Body demens og Parkinsons sygdom er vigtig, da mange i Danmark bliver ramt af dem.

”Tallene for sygdomsramte i Danmark stiger i takt med vores øgede levealder. Vi håber, at projektet vil bidrage til at bremse denne udvikling,” fortæller Leif Østergaard.

Det fælles EU-projekt, JPND, er det største, globale forskerinitiativ af sin slags. Målet med projektet er at bekæmpe hjernesygdomme som Alzheimers og Parkinsons sygdom.

Forskningsprogrammet har bevilliget de 12,7 millioner kroner til APGeM-konsortiet, som Leif Østergaard er partner i. Af de 12,7 millioner kroner har Det Strategiske Forskningsråd bidraget med 1,9 millioner kroner.

Ud over forskere fra Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital har projektet samarbejdspartnere fra Oslo Universitet og Oslo Universitetshospital, Norge, Karolinska Instituttet i Stockholm, Sverige, King’s College i London, England, St. Anne’s Hospital i Brno, Tjekkiet og CNS deCODE Genetics i Reykjavik, Island.

Læs mere om forskningsprogrammet ’EU Joint Programme – Neurodegenerative Disease Research’ på deres hjemmeside.

Leif Østergaard har også netop modtaget en bevilling på næsten 10 millioner kroner fra Velux Fonden. Bevillingen skal bruges til at afdække årsagerne til, at hukommelsen bliver svækket i forbindelse med aldring og demens.

Yderligere oplysninger

Centerleder, overlæge, professor Leif Østergaard
Aarhus Universitet, Institut for Klinisk Medicin og
Aarhus Universitetshospital, Center for Funktionelt Integrativ Neurovidenskab, MINDLab
Direkte telefon: 7846 4091
leif@cfin.dk