Aarhus Universitets segl

Nu kommer bibliotekerne i spil

AU Library er navnet på det nye biblioteksområde på AU. Bibliotekerne skal samles i én organisation med flere betjeningssteder, der sikrer et højt serviceniveau for studerende og forskere.

Mens resten af universitetets ansatte bekymrer sig om ønskerunde og afklarende kompetencesamtaler med chefen, er der en hel medarbejdergruppe, som end ikke kender grundplanen for deres fremtid i den nye organisation. Nemlig de biblioteksansatte.
For bibliotekerne skal være en del af et helt nyt strategisk område. I rapporten for den faglige udviklingsproces fremgår det, at universitetsledelsen har besluttet at etablere ét sammenhængende bibliotek på Aarhus Universitet med én ledelse og flere betjeningssteder, nemlig Aarhus University Library (AUL).
Nu bliver der dog rådet bod på de biblioteksansattes situation, og torsdag den 26. maj var de alle inviteret til møde for at drøfte fremtidens biblioteksstruktur.

I hjertet af universitetet

Strategisk og politisk knyttes AUL til det tværgående bånd for videnudveksling, mens det administrativt og økonomisk er en del af AU Viden.
– Det er for at signalere både internt og eksternt, at når det gælder biblioteksområdet, er netop videnudveksling et kardinalpunkt for os, forklarede prorektor Søren E. Frandsen.
Bibliotekerne skal fremover fungere som videncentre. Dekan Mette Thunø var ved mødet stand-in for dekan Allan Flyvbjerg, der ellers har ansvaret for det tværgående bånd videnudveksling. Lidt karikeret forklarede hun, at bibliotekerne ikke blot skal være samlinger, som udlånes.
– Bibliotekerne skal blive et hjerte for forskningsprocessen, sagde hun.
Ændringerne skal, ud over at matche Fremtidens AU med de fire kerneområder, i øvrigt styrke samspillet med Statsbiblioteket.

Medarbejderinddragelse

Medarbejderne blev også inddraget. Efter talerne og et oplæg af Jakob Heide Petersen fra Styrelsen for Bibliotek og Medier opfordrede Mette Thunø de ansatte til ikke at tænke i begrænsninger, inden de blev sendt ud i grupper for sammen at komme frem til deres vigtigste visioner for AUL.
Særligt en sikring af den faglige synergi var højt på prioriteringslisten.
I øjeblikket nedsættes en arbejdsgruppe med repræsentanter fra både bibliotekerne, hovedområderne, AU Studieadministration, AU IT og de studerende. Denne skal udarbejde et beslutningsgrundlag for AUL til universitetsledelsen med afsæt i medarbejdernes idéer. Formand for gruppen er Allan Flyvbjerg, og det forventes, at arbejdsgruppeforløbet afsluttes ultimo oktober.


Udpluk af medarbejdernes idéer til arbejdsgruppen:

  • Sikre både fælles serviceniveau og differentiering
  • Fokus på uddannelse og forskning 50/50
  • AUL som udviklingsorganisation for medarbejderne
  • Én organisation, fælles brand, fælles fokusområder.