Aarhus Universitets segl

Ny ansøgerrekord måske på vej

Bruger man antallet af kvote 2-ansøgninger som rettesnor, kan sidste års samlede rekord-ansøgertal måske blive slået til sommer. Foto: Lars Kruse | AU Kommunikation

Arkivfoto: Lars Kruse | AU Kommunikation

2011 kan blive endnu et rekordår for AU. Bunken af kvote 2-ansøgninger er nemlig blevet mere end 10 % større end sidste år – og er dermed den største nogensinde. Netop det resultat kan tyde på, at også det samlede antal ansøgere igen vil slå rekord.
– Hvis kvote 1 arter sig som kvote 2, vil år 2011 blive et rekordår, siger konstitueret vicedirektør for Studieadministrationen Annette Lund.

Begrænset plads

Sidste år var det muligt at give plads til et rekordhøjt antal nye studerende. Men hvis flere ansøgninger skal følges af højere optag, stiller det også krav til de fysiske rammer.
– Mange studerende til forelæsninger eller prøver stiller krav om meget store lokaler, som er en begrænset ressource, hvorfor vi til undervisnings- og prøvebrug lejer egnede lokaler, siger Annette Lund.
Og selv om universitetets udbygningsplan tager højde for stigende optag, kan de nye lokaler ikke stå klar her og nu.
Derfor vil det ikke være noget særsyn, at forelæsninger flyttes ud af auditorierne og ind i Storcenter Nord, som det har været tilfældet for studerende på ASB i år. Simpelthen på grund af pladsmangel. Det ser Annette Lund dog ikke umiddelbart som noget problem.

Måske sen undervisning

– Hvis lokalerne er velegnede til undervisning, ser jeg ikke noget problem i det, selv om det var at foretrække, at forelæsninger afholdes i dertil indrettede auditorier, siger hun og peger på, at der sidste år blev etableret to nye prøvelokaliteter, som er indrettet primært med sigte på afholdelse af prøver, da sportshaller og lignende   efterhånden var overbookede.
Annette Lund mener dog også, at man kan løse pladsproblemet ad andre veje.
– Man kunne eksempelvis udvide dagens undervisningstimer, så også de meget sene eftermiddage blev taget i brug. Det handler om at tænke lidt kreativt, ind til de fysiske rammer er helt på plads, siger hun.