Aarhus Universitets segl

Ny lov og mere medindflydelse

Man kan ikke drive et universitet, som en multinational virksomhed, mener Studenterrådets nyvalgte formand Per Dalbjerg.

Foto: Jesper Rais

–Den vigtigste prioritet for min formandstid bliver fortsat at holde ledelsen i ørerne for at få medbestemmelse. De bør lytte mere til de studerende og medarbejderne, og det skal vi blive ved med at minde dem om.
Ordene kommer fra Per Dalbjerg, der den 15. marts blev valgt som ny formand for Aarhus Universitets største studenterorganisation, Studenterrådet. Og hvis den 24-årige økonomistuderende havde satset på lidt fredelige hvedebrødsdage til at komme ind i arbejdet, så kom han hurtigt til at tro om igen.
– Lige siden jeg blev valgt, har mit liv stået i Studenterrådets tegn. Det er fedt at være med til at sikre, at vi kører den debat videre, som nu er startet, og der er virkelig meget arbejde, der skal gøres. Og jeg skal da ærligt indrømme, at jeg ikke har fået studeret ret meget, siger han.

Samarbejde gør stærk

Ud over at kræve mere medbestemmelse internt på Aarhus Universitet har den nye formand også en ekstern mærkesag – nemlig at få lavet universitetsloven om.
– Vi mener, at loven skal laves om, så man ikke kun entydigt har fokus på den enstrengede ledelse, men også skriver ind, at studerende og medarbejdere skal have indflydelse. Loven lægger op til, at universitetet skal drives som en multinational virksomhed, men der er altså forskel på en vidensorganisation og et aktieselskab, mener Per Dalbjerg.
Han vil i den forbindelse også gerne udbygge samarbejdet med andre studenterorganisationer – både internt i Aarhus og med organisationer fra andre universiteter.
– Da vi afleverede vores åbne brev til bestyrelsen sammen med Frit Forum og Studenterlauget, hvor vi krævede frihedsbrev til UNIvers og en årlig evaluering af studenter- og medarbejderindflydelsen, viste vi, at man står stærkere ved at finde fælles fodslag om en sag. Det vil jeg gerne arbejde for, at vi gør noget mere, siger han.

Alle valgte skal snakke sammen

Per Dalbjerg understreger, at det internt i Studenterrådet absolut ikke er formanden, der trækker læsset alene. Og faktisk har Studenterrådet i forbindelse med det samme fællesrådsmøde, som valgte ny formand og et nyt forretningsudvalg, også valgt at lave en ny udvalgsstruktur – netop for at kunne inddrage flere i det aktuelle arbejde og tilpasse udvalgsstrukturen til antallet af aktive.
– Før havde vi de samme, faste politiske udvalg, som vi valgte medlemmer til år efter år. Nu har vi i stedet valgt en struktur, hvor vi godt nok stadig nedsætter udvalg årligt men i højere grad varierer, hvilke områderudvalgene skal arbejde med alt efter hvilke debatter, der er aktuelle. Det gør hele det politiske arbejde mere fleksibelt, siger han.
Et af de nye udvalg er det ”AUpolitiske udvalg”, og bag den lidt kedelige titel gemmer der sig, ifølge den nye formand, et meget væsentligt udvalg.
– Her er det planen, at alle studenterrepræsentanter i bestyrelse, akademiske råd og tværgående fora skal mødes og koordinere og for eksempel få mulighed for at diskutere den faglige udviklingsproces i et generelt studenterperspektiv, siger han.
Per Dalbjerg forklarer, at det nye udvalg er en formalisering af noget, Studenterrådet i virkeligheden har gjort i flere år.
– Men vi mente, at det var nødvendigt at sætte dialogen i system. Ledelsen giver os meget lidt, og hvis vi skal have det maksimale ud af vores indsats, er det vigtigt, at vi både tænker mere strategisk og presser i samme retning på alle niveauer på universitetet, siger han.