Aarhus Universitets segl

Ny ph.d.-forening skal være fælles talerør

Formel høringsret, inden universitetet træffer store beslutninger på ph.d.-området. Det er idéen bag den nye forening, der samler de ph.d.-studerende på tværs af Aarhus Universitet. Foreningen bliver dannet på direkte opfordring fra universitetsledelsen.

Den 24. oktober stiftede 30-40 ph.d.-studerende Aarhus University PhD Association (AUPA). Foto: Roar Lava Paaske

Hver fjerde AU-forsker er en ph.d.-studerende. Alligevel mangler den store gruppe én samlet stemme, der kan give gode råd til universitetsledelsen om alt fra fremtidens strategiske ph.d.-satsning til behovet for standardiserede opgaveforsider på de endelige afhandlinger.
Derfor stiftede en gruppe ph.d.-studerende den 24. oktober Aarhus University PhD Association (AUPA), og de 30-40 deltagere på generalforsamlingen valgte direkte at skrive ind i foreningens formålsparagraf, at AUPA vil være formel høringspartner. Ph.d.-studerende Adam Etches forventer dog, at ønsket hurtigt bliver opfyldt.
– Vi har dannet den nye forening efter en direkte henvendelse fra universitetsledelsen, der ønskede en formel partner at gå til, når der skal tages beslutninger på ph.d.-området, forklarer Adam Etches, der både er formand for ph.d.-foreningen på Science and Technology og nyvalgt medlem af styrelsen i AUPA. Han har samtidig været en af hovedkræfterne bag stiftelsen af den nye forening, som han blandt andet forventer kommer til at indgå i det tværgående samarbejde omkring talentudvikling på universitetet. Men det nyvalgte styrelsesmedlem tror dog også, at den nye forening kan få indflydelse uden for Aarhus Universitets grænser.

Kan ikke tromle beslutninger

– Forslaget om at skære det sjette SU-år, som nu forhåbentligt bliver taget af bordet af den nye regering, er et godt eksempel på, hvad en central ph.d.-forening kunne beskæftige sig med. Det sjette SU-år bliver på Aarhus Universitet faktisk brugt som en del af lønnen i de første år af bestemte ph.d.-forløb, og at gøre politikerne opmærksomme på, at deres SU-forslag ville få konsekvenser for ph.d.-studerende, er en opgave, som ph.d.-foreningen på Science and Technology aldrig kunne løfte selv, forklarer Adam Etches.

Adam Etches understreger, at den nye organisation skal være et talerør for de eksisterende ph.d.-organisationer på hovedområde- og institutniveau – og ikke et organ, der tromler beslutninger igennem.
– AUPA kan ikke give en holdning til kende, hvis for eksempel de ph.d.-studerende på ét hovedområde er uenige. De ph.d.-studerendes vilkår og virkelighed er forskellig på de fire hovedområder, og det skal vi respektere. AUPA handler om at være bindeled på de områder, hvor vi har noget til fælles, siger han.

 


 

Sådan bliver du aktiv
Hvis du er ph.d.-studerende og gerne vil være aktiv på enten instituttet eller hovedområdet, kan du kontakte:

 • Arts: Søren Søndergaard Jensen 
  (ssj@teo.au.dk)
  Hovedområdet har 337 ph.d.-studerende
 • Science and Technology:
  Adam Etches
  (etches@phys.au.dk)   
  Hovedområdet har 692 ph.d.-studerende
 • Health: Anna Sellmer Sørensen
  (anna.sellmer@ki.au.dk)
  Hovedområdet har 570 ph.d.-studerende
 • Business and Social Sciences:
  Caroline Adolphsen
  (ca@jura.au.dk)
  Hovedområdet har 223 ph.d.-studerende

På Science and Technology og Health er der allerede i dag eksisterende ph.d.-foreninger på hovedområdeniveau, og på Business and Social Sciences arbejder de foreninger, der allerede eksisterer på institutniveau, på også at få en fælles forening.

På Arts er der p.t. ikke en tværgående forening, men en håndfuld aktive ph.d.-studerende arbejder lige nu sammen med AUPA på at stable en organisation på benene. På alle fire hovedområder gælder, at der altid er brug for flere hænder.
Du kan finde mødeindkaldelser på ph.d.-foreningens Facebookside ved at søge på ”AUPA”.