Aarhus Universitets segl

Ny struktur i høring på Arts

Mette Thunø, Aarhus Faculty of Arts

Fire fremtidige institutter på Arts – og de fleste af de hidtidige institutter forbliver samlede. Den task force, som dekan Mette Thunø nedsatte i november måned, har nu afgivet sit forslag til vision og faglig organisering af det nye Aarhus Faculty of Arts, som samtidig sendes i høring på fakultetet.
Task forcen foreslår – under foreløbige navne – at de nuværende institutter fordeles på disse fire:

  • Områdekulturelle studier: Nordisk (ekskl. faget semiotik), ­Historie og Områdestudier, Sprog, Litteratur og Kultur og fagene lingvistik og arkæologi
  • Medialitetskulturelle studier: Æstetiske fag, Informations- og Medievidenskab og faget semiotik
  • Tværkulturelle studier: Filosofi og Idéhistorie, Teologi og faget antropologi
  • Uddannelseskulturelle studier: DPU og Center for Undervisningsudvikling.


Ifølge forslaget skal hvert institut have eget studienævn foruden et koordinerende studienævn på fakultetsniveau og et særskilt studienævn for teologiuddannelsen. Der skal være én fælles forskerskole og ligeledes ét Akademisk Råd.
Forskere skal tilknyttes fagfællesskaber og forskernetværk, mens afdelingsstrukturer skal fjernes.
Der oprettes interdisciplinære centre og fakultetspuljer til at fremme tværgående samarbejder, og det skal være et mål, at de nye institutter samles under samme tag. Fakultetet vil fortsat have to campusser – Aarhus og Emdrup – og på campus Emdrup skal der fremover udbydes internationale kandidatuddannelser.
Frem til fredag den 11. februar er forslaget i høring på fakultetet, hvorefter dekan Mette Thunø på baggrund af forslaget og de kommentarer, der kommer frem i ­høringen, fremsender sin indstilling til universitetsledelsen.