Aarhus Universitets segl

Nye it-systemer

I kølvandet på den faglige udviklingsproces kommer der til at ske store ændringer i universitetets virtuelle univers over de næste par år.

Nyt universitet betyder ny mailadresse, nyt telefonnummer og nyorganiseret hjemmeside. En række store it-omlægninger vil sætte sit præg på universitetet i de næste måneder. Målet er, at universitetet i stedet for at have mange it-løsninger på samme opgave, for eksempel fire eller fem forskellige studieadministrative systemer, fremover kun skal have én.
Samtidig bliver alle telefonnumre og mail-adresser opbygget efter samme system og bliver derfor ens for alle medarbejdere på hele universitetet.
På denne side kan du læse om de mange forandringer, og hvad de kommer til at betyde for dig.

Nye telefonnumre

En række medarbejdere har allerede fået et af de nye numre, som begynder med cifrene 8715 eller 8716 og bliver drevet af et nyt fælles anlæg – og resten af universitetet følger efter i løbet af de kommende måneder. Ud over fordelen ved at alle medarbejdere kan ringe internt til hinanden, betyder det nye telefonsystem også, at det bliver muligt at flytte telefonnumre med, når en medarbejder skifter arbejdssted. 
Når det nye telefonsystem er indført, vil enhver, der prøver at ringe til en medarbejders gamle nummer, få besked om, at Aarhus Universitet har fået nye telefonnumre samt blive henvist til det lokale hovednummer. Denne service vil løbe i tre måneder.

Hvornår: nu
Læs mere

Ny hjemmeside med fire universer

Hele universitetets hjemmeside vil i løbet af efteråret blive redesignet, og indholdet på siden bliver opdelt i fire såkaldte ”universer”, så det tydeligt retter sig mod forskellige målgrupper: medarbejdere, studerende, ph.d.-studerende og eksterne besøgende uden direkte AU-tilknytning.

Hvornår: løbende i løbet af efterår 2011
Læs mere

Nye mailadresser og nyt mailsystem

En af konsekvenserne af den faglige udviklingsproces er, at alle medarbejdere fremover får en mailadresse, som er sammensat efter ensartede principper på tværs af universitetet. Samtidig vil motoren i baggrunden – selve det it-system der styrer afsendelse og modtagelse af mails – blive fælles for hele universitetet.
Når flytningen til det nye mailsystem for alvor går i gang til november, kommer det til at tage tre-fire måneder for universitetet at flytte alle ansatte til det nye system – hvor 125-175 personers mails bliver flyttet hver eneste dag.
Alle gamle mails vil blive flyttet med over i det nye system, og alle mails sendt til de gamle mailadresser vil blive videresendt til de nye. UNIvers vil skrive mere om det nye mail-    system, inden systemet bliver sat i drift.

Hvornår: november 2011-februar 2012
Læs mere

Nyt STudieADministrativtSystem – STADS

Et af de mest komplekse nye it-projekter på Aarhus Universitet er, når hele studieadministrationen på Aarhus Universitet går over til STADS. Det nye fælles system skal blandt andet gøre det nemmere for studerende at tage fag på tværs af universitetet, fordi alle data om deres uddannelser bliver samlet ét sted og opstillet på samme måde. Når STADS skal løbes i gang, vil det i overgangsperioden primært have betydning for de administrative medarbejdere, som direkte arbejder med studieadministration.
AU Studieadministration beder dog studerende om at være ekstra opmærksomme i forbindelse med eksamenstilmeldinger, som man gerne må tjekke en ekstra gang.

Hvornår: oktober-november 2011
Læs mere

Nyt HR-system

Det nye HR-system, AUHRA, skal sikre, at personaleadministration kommer til at foregå på samme måde over hele universitetet. I første omgang er det de lokale HR-medarbejdere, som skal arbejde i det nye system, men planen er på sigt, at alle medarbejdere skal kunne se og rette deres egne     oplysninger i systemet.

Hvornår: senest maj 2012
Læs mere

Samme login til alle AU-systemer

Gradvist vil alle AU-ansatte slippe for at skulle huske forskellige passwords til hver eneste loginside på universitetet. Et nyt projekt skal så vidt muligt sikre, at man kun behøver ét password til alle it-systemer, og samtidig samles administrationen af de forskellige logins samme sted, så man på sigt for eksempel kun behøver en henvendelse,
når en ny medarbejder skal oprettes i mange systemer.

Hvornår: løbende over de kommende år
Læs mere

Educational it

Over de næste år skal en fælles it-platform og en fælles udvikling af de pædagogiske onlineredskaber for alvor sætte strøm på undervisningen på hele Aarhus Universitet. Målet er at løfte brugen af ny teknologi i undervisningen. Educational it vil blive rullet ud i løbet af 2012-14. Første skridt er at anskaffe og udvikle en fælles it-platform for undervisning på hele universitetet.

Hvornår: fra nu til 2014
Læs mere