Aarhus Universitets segl

Nyt AU-medie er en realitet

Universitetsledelsen bakker op om arbejdsgrupperne og siger ja til ny avis med ekstra ressourcer og nedsættelse af en redaktionskomité. Nu skal der findes en ansvarshavende redaktør og en journalist til UNIvers’ afløser.

Til foråret kommer der en ny universitetsavis i stedet for UNIvers. Den nye avis er resultatet af en proces, hvor både medarbejdere og studerende har arbejdet på at finde frem til både form og indhold i et nyt fælles AU-medie. Foto: Lars Kruse

Til foråret vil du sidde med en helt ny avis.
Den nye avis er resultatet af den proces, der blev igangsat i april, hvor to arbejdsgrupper med medarbejdere og studerende sammen med prorektor Søren E. Frandsen skulle arbejde på at finde frem til rammer og indhold for et nyt AU-medie.
Processen blev sat i gang af universitetsledelsen efter den mediedebat, der kørte tidligere i år, hvor tre studenterorganisationer sendte et åbent brev til universitetets rektor og bestyrelsesformand med et ønske om en omlægning af det nuværende UNIvers.

Anerkendelse af arbejdet og ekstra ressourcer

Gruppernes indstilling har siden været i offentlig høring, og nu har universitetsledelsen så drøftet indstillingen samt de indkomne høringssvar og på den baggrund godkendt indstillingen med enkelte tilføjelser og ændringer. Blandt andet har universitetsledelsen ønsket at tilgodese de engelsksprogede medarbejdere og studerende, så hele den nye avis skal oversættes til engelsk og udgives som webavis.
– Universitetsledelsen har rost arbejdet i de to arbejdsgrupper, både processen og resultatet. Og som et helt konkret tegn på den anerkendelse har ledelsen også ønsket at styrke arbejdet med det nye AU-medie med ekstra ressourcer, så der foruden den ansvarshavende redaktør fast tilknyttes en oversætter og en journalist, der udelukkende skal arbejde med det nye medie, siger prorektor Søren E. Frandsen.
I dag består redaktionen af kommunikationsmedarbejdere, der ud over at bidrage til UNIvers,
også løser en lang række andre kommunikationsopgaver.

Skal styrke fællesskab og debat

Det nye medie skal være hele universitetets medie og være med til at opbygge et fællesskab og en identitet på tværs af organisationen. Derudover skal det nye medie være præget af perspektiverende og debatskabende artikler. Og så skal der nedsættes en redaktionskomité, der blandt andet skal sikre AU-mediets redaktionelle uafhængighed af organisatoriske, poli-tiske og personlige interesser.
– Jeg er spændt på at følge det nye medie og glæder mig meget til at stå med det første eksemplar i hånden. Den nye avis er et produkt af en meget god og konstruktiv proces i arbejdsgrupperne med mange spændende og vigtige diskussioner, siger Søren E. Frandsen.
Nu sættes der en proces i gang, hvor de akademiske råd bliver bedt om at finde medlemmer til den nye redaktionskomité, der består af både VIP- og TAP-medarbejdere, studerende og en ledelsesrepræsentant.
– Redaktionskomitéen får en meget vigtig opgave, for det er komitéen, der sammen med redaktøren skal fastlægge de overordnede redaktionelle linjer og rammer for den nye avis, siger Søren E. Frandsen.
Prorektor fortæller også, at der som en udløber af denne proces nu bliver kigget på hele den interne kommunikation på universitetet, så den bedre imødekommer de studerendes og medarbejdernes behov.

Læs kommissorium for redaktionskomite for og ansvarshavende redaktør af AU-medie (pdf)