Aarhus Universitets segl

Opstillingsmøde med debat om medarbejdernes indflydelse

Der var beskeden interesse, da VIP-gruppen skulle finde sine kandidater til bestyrelsen på AU.

– Vi har ikke meget indflydelse og flytter nærmest kun kommaer i ledelsens udspil. Alligevel er det vigtigt, vi sidder der. Det sikrer, at der bliver taget hensyn til medarbejderne. 

Sådan lød det fra de to afgående VIP-medlemmer i Aarhus Universitets bestyrelse, lektor Erik Strange Petersen og seniorforsker Martin Tang Sørensen, da de redegjorde for deres arbejde i bestyrelsen ved mødet den 10. november, hvor VIP-gruppen skulle opstille kandidater til det forestående valg. 

Her var seks VIPer, to afgående bestyrelsesmedlemmer, en fællestillidsrepræsentant og et medlem af valgudvalget mødt frem i Richard Mortensen Stuen i Studenternes Hus. Men det var nok til at udvikle en temmelig livlig debat om, hvad medarbejdernes repræsentanter kan bruge deres pladser til.

Besked til bestyrelsen

”I lyder utrolig defaitistiske” fik de to afgående medlemmer at vide. De blev også spurgt, hvad de havde gjort for at gøre de eksterne medlemmer af bestyrelsen opmærksom på mange ansattes holdninger til de omfattende administrative omrokeringer.

– Hundredvis af administrative medarbejdere bliver flyttet rundt, og ledelsen er i gang med at knække den institutionelle hukommelse. Det betyder et stort videnstab og dermed en mindre professionel administration. Det skal bestyrelsen da vide, mente f.eks. Peter Bugge.

De to bestyrelsesmedlemmer forklarede, at de endnu ikke har haft mulighed for i bestyrelsen at fremføre den kritik og frustration, der har været af de seneste måneders forandringer på universitetet.

To lister

Som ved de to foregående valg til bestyrelsen afvikles valget, så både de tørre og våde områder sikres en plads i bestyrelsen.

På det tørre område er der foreløbig fem kandidater. Lektor Peter Bugge fra Institut for Kultur og Samfund og lektor Søren Pold fra Institut for Æstetik og Kommunikation opstiller sideordnet på Arts, mens lektor Per Andersen fra Juridisk Institut står øverst på en prioriteret liste på Business and Social Sciences, hvor professorerne Finn Frandsen og Poul Houman Andersen fra henholdsvis Institut for Erhvervskommunikation og Institut for Marketing og Organisation også opstiller. Der bliver valgforbund mellem de to lister.

På Health og Science and Technology opstiller professor Susanne Bødker fra Institut for Datalogi, professor Søren Kragh Moestrup fra Institut for Biomedicin og lektor Hans Jürgen Hoffmann, Institut for Klinisk Medicin. Desuden genopstiller Martin Tang Sørensen. Der er mulighed for, at flere kandidater kommer til, inden opstillingsfristen udløber den 14. november klokken 12.00.

Kirsten Jacobsen, der i otte år har repræsenteret det teknisk-administrative personale i bestyrelsen, har meddelt, at hun ikke ønsker at fortsætte på posten. Der er endnu ikke opstillet en afløser for institutsekretæren fra Juridisk Institut.

Valget finder sted fra 29. november til 2. december, og resultatet offentliggøres senest den 6. december.