Aarhus Universitets segl

Overskrifternes forbandelse

To studerendes speciale om indvandreres effekt på eksporten fik for nylig alle mediers opmærksomhed. Dagen i overskrifterne bød ud over en vild oplevelse også på fejlfortolkninger af opgavens konklusioner.

Med det samme man siger noget om indvandring, så rammer det nogle følelser hos folk, siger Simon Weinberger, der sammen med Samuel Michael Olsen kom i alle medier med deres speciale om indvandreres betydning for eksporten. Foto: Lars Kruse

Sidst i maj fik de to økonomistuderende Simon Weinberger og Samuel Michael Olsen en brat opvågnen, da deres speciale om indvandreres betydning for udenrigshandlen pludselig pådrog sig alskens tryksværte og ætertid.
– Jeg blev vækket af P4 klokken 6.50. De spurgte, om det var mig, der havde været med til at lave specialet, hvilket jeg bekræftede, hvorpå beskeden lød ”Du er på om 10 minutter”. Det var ret vildt. I hvert fald er det ikke sådan, at jeg plejer at starte min morgen, siger Samuel Michael Olsen.
I marts havde de afleveret deres opgave om indvandringens effekt på eksport og import, hvor de afslutningsvis kommer med anbefalinger til, hvordan Danmark bedst kan udnytte indvandrere til at fremme eksporten. Dengang blev opgaven modtaget i al stilfærdighed. Mediepostyret blev først vakt, da en journalist i Simon Weinbergers netværk fik nys om historien, og så gik det stærkt. Pludselig var de på forsiden af Politiken og omtalt i radio- og tv-nyhederne.

Sprængfarligt emne

De to mænd bag specialet er enige om, at en stor del af opmærksomheden på opgaven kan tilskrives emnet.
– Med det samme man siger noget om indvandring, så rammer det nogle følelser hos folk. Det er et emne, som betyder meget for mange, og derfor havde vores opgave let ved at vække opsigt. Når der er følelser indblandet, påvirker det også den måde, tingene bliver tolket på, siger Simon Weinberger.
At specialet blev fortolket på mange forskellige måder, kan der ikke være tvivl om. På den nationalkonservative blog Uriasposten blev de to økonomistuderende anklaget for at bedrive marxistisk forskning, mens andre medier sammen med handelsminister Pia Olsen Dyhr vinklede på opgavens perspektiver om indvandringens positive effekt på eksporten.

Ingen mulighed for at sige ”men”

Samuel Michael Olsen føler, at opgaven er blevet taget til indtægt for mange påstande, der ikke er belæg for.
– Vi er blevet anklaget for, at vi opfordrer til bare at lukke op for indvandringen. Det er noget sludder, og det står ingen steder i vores opgave. Vi har en ren empirisk undersøgelse, der siger noget om, hvordan landet ligger i forhold til indvandringens sammenhæng med eksport og import. Og så har vi en anbefaling af, hvordan vi kan agere ud fra det og udnytte det på en positiv måde, siger han.
Både Samuel Michael Olsen og Simon Weinberger kunne godt have ønsket, at de selv var blevet hørt mere i forbindelse med, at deres speciale blev hvirvlet ind i en medietornado. Især en episode på TV 2 News irriterer de studerende.
– Da historien kørte som hovedhistorie, havde de en såkaldt ekspert fra RUC i studiet. Hans opgave var at udtale sig om vores speciale. Problemet er, at han kommer i studiet og siger ”Jeg har ikke læst opgaven”. Alligevel kommenterer han på den og kloger sig på den metode, vi har brugt, selvom det ikke engang er den, vi har brugt. Det er fuldstændig åndssvagt, siger Samuel Michael Olsen.
Simon Weinberger følger op.
– På mange måder er det rigtig spændende at opleve at komme i medierne på en så intens vis. Det er bare irriterende, at man mister magten over sin opgave og ikke kan komme ind i studiet og sige ”men” og fortælle om alle forbeholdene. Det ville faktisk have været meget bedre, at det var os, der var i tv, siger han.