Aarhus Universitets segl

Passion og paranoia i Akademia

KU-sociolog Charlotte Bloch peger i en undersøgelse på, hvordan det akademiske hierarki kan være debathæmmende i sig selv.

Illustration: Louise Thrane Jensen

Passion er et nøgleord i universitetsmiljøet. Forskerne brænder for deres fag og deres forskning, og selve forskningen kan skabe masser af glæde og engagement.
Men der er også et andet nøgleord, når det handler om livet i akademia: konkurrence. Universitetet er en arbejdsplads med tydelige trin på karrierestigen. Og konkurrencen om at komme op ad den kan være debathæmmende i sig selv.
Alt dette kan man læse mere om i bogen Passion og Paranoia, der er skrevet af Charlotte Bloch, som er lektor i kultursociologi ved Københavns Universitet. I bogen fra 2007 beskriver Charlotte Bloch de uskrevne reglers og følelsernes betydning for livet i akademia.
Ifølge Charlotte Blochs undersøgelse kan den udprægede konkurrence om at komme højere op ad karrierestigen i skarp konkurrence med andre skabe en neutralitetsstrategi hos VIP’erne. Hun har foretaget en lang række kvalitative interviews blandt ph.d.-stipendiater, adjunkter, lektorer og professorer og fandt herigennem ud af, at mange opfatter neutralitet som den mindst farlige vej at gå i forhold til at sikre sig velvillige relationer.
Derfor mener mange af hendes interviewpersoner også, at det gamle ordsprog om, at tale er sølv, men tavshed er guld, er meget dækkende for mange ansattes opførsel på arbejdspladsen.
Charlotte Bloch peger i sin forskning på, at neutraliteten især findes på de nederste trin i det akademiske hierarki. Både ph.d.-stipendiater og adjunkter har megen fokus på at blive lagt mærke til som dem, man gerne vil satse på fremover. De ønsker derfor ikke at gøre sig bemærket på en måde, der kunne være skadelig for deres karrieremuligheder.        Hendes undersøgelse viser også, at disse grupper derfor ofte benytter venlighed som en strategi over for bestemte magtfulde personer. Venlighedens politik bliver en garant for, at man ikke kommer med kritik.


Charlotte Bloch
Passion og Paranoia
Følelser og følelseskultur
i Akademia
Syddansk Universitetsforlag 2007