Aarhus Universitets segl

Pravda eller fri debat?

I de seneste uger er også UNIvers blevet inddraget i ytringsfrihedsdebatten på Aarhus Universitet. Studenterrådet vil give avisen frihedsbrev efter københavnsk forbillede, og en forsker sammenligner udgivelsen med Sovjetstatens hoforgan Pravda. Nu vil universitetsledelsen i dialog om fremtidens interne kommunikation.

”Giv dog UNIvers mulighed for (...) at være en levende og engageret avis, der rent faktisk bliver læst og ikke bare brugt som bekvemt underlag for vintersnavsede støvler.” Sådan skriver adjunkt Lone Koefoed Hansen i debatten om avisens frihedsbrev. Foto: Jesper Rais.

”UNIvers er en avis, som ingen omkring mig kan huske, hvad hedder, men alle ved, hvad man refererer til, hvis nogen siger, at der er kommet nyt Pravda, eller at Hjernevaskningstidende er udkommet.”
Sådan formulerer adjunkt Lone Koefoed Hansen fra Institut for Æstetik og Kommunikation sin kritik i internetdebatforummet ”AU til debat” af den avis, du lige nu sidder med i hænderne.
Og en del af den debat om ytringsfrihed og medbestemmelse, som har bølget hen over universitetet i de sidste uger, har også handlet om, hvorvidt UNIvers er en del af løsningen eller en del af problemet for dem, der mener, at der skal være højere til loftet i universitetsdebatten.

Studenterorganisationer: Frihedsbrev – ja tak

Det var studenterorganisationerne Frit Forum, Studenterrådet og Studenterlauget, der for alvor bragte universitetets avis ind i ytringsfrihedsdebatten. I et åbent brev, som blandt andet blev sendt til rektor Lauritz B. Holm-Nielsen og bestyrelsesformand Michael Christiansen og desuden omtalt i flere medier, kræver de et såkaldt frihedsbrev til avisen.
”Giv UNIvers et frihedsbrev, så vi får en ucensureret debat og uafhængig og nærværende journalistik om Aarhus Universitet”, som de skriver i brevet. 
Et frihedsbrev er den særlige aftale, som blandt andet Universitetsavisen i København har indgået med rektoratet, som betyder, at avisen er helt redaktionelt uafhængig af universitetets ledelse.
Jetthe Revsgaard, som er kommunikationsmedarbejder i det administrative center på Arts, mener også, at UNIvers bør have et frihedsbrev.
”Det er min fornemmelse, at man ønsker at lave en uafhængig avis – og det er godt – men vi bliver nødt til at tage skridtet helt ud, hvis det skal virke i praksis”, skriver hun på det interne debatforum.

Prorektor: Invitation til debat

Den megen debat og det åbne brev fra studenterorganisationerne har fået universitetsledelsen til at invitere blandt andet studenterorganisationerne til møde om fremtidens interne kommunikation på Aarhus Universitet.
– Med brevet til de tre studenterpolitiske organisationer ønsker jeg at indlede en medarbejder- og studenterinvolverende proces med sigte på at undersøge, hvordan AU kan styrke den interne information og kommunikation. Processen er en invitation til, at avisen vurderes og justeres, så vi får et tidssvarende, relevant og nærværende informations- og kommunikationsforum på AU for henholdsvis medarbejdere og studerende. Og lever den nuværende avis ikke op til medarbejdernes og studerendes forventninger, må vi naturligvis gøre noget ved det, siger prorektor Søren E. Frandsen om invitationen.
Studenterrådets formand Thea P. Frederiksen sætter pris på brevet fra universitetsledelsen.
– Først og fremmest er det den første invitation til dialog, der har været, siden hele denne storm gik i gang, så på den måde ser vi det som et skridt i den rigtige retning. Vi læser en åbning i forhold til muligheden for frihedsbrev i invitationen, men vi vil holde fast i, at der er forskel på intern kommunikation og så det, UNIvers skal kunne: nemlig at være en uafhængig universitetsavis, der kan levere dybdeborende journalistik, og hvor redaktionen har det sidste ord, siger hun.