Aarhus Universitets segl

Rektor vil gerne have kritisk debat

Ganske få uoverlagte kommentarer kan påvirke opfattelsen af debatklimaet i en organisation og afholde andre fra at deltage. Rektor beklager, hvis han har virket afvisende.

I Studenterrådets nye rapport om den faglige udviklingsproces fælder deltagerne en hård dom over ledelsens lydhørhed over for kritik. Kun 33 procent erklærer sig enige i, at det er velset at give udtryk over for sine synspunkter over for AU’s ledelse, og kun 14 procent mener på samme måde, at universitetets ledelse er åben for kritik.
Samtidig nævner flere af rapportens deltagere konkret, at især rektor har virket afvisende, når nogen har sagt ham imod til de offentlige debatmøder.
Det resultat beklager rektor Lauritz B. Holm-Nielsen, men understreger samtidig, at han har taget kritikken til sig.
– Jeg fornemmer, at det i høj grad har påvirket billedet af debatklimaet i rapporten, at jeg på et møde for medarbejdere afviste et spørgsmål fra en studerende, fordi der skulle være møde for de studerende på et andet tidspunkt. Det har jeg undskyldt. På det møde kom jeg også – mod min hensigt – til at virke afvisende over for et spørgsmål fra en medarbejder, fordi det samme spørgsmål forinden var blevet drøftet på et møde med det pågældende hovedområde, siger han.

En vigtig symbolsk rolle

Winni Johansen, som forsker i forandringskommunikation, slår fast, at ledelsen har en vigtig symbolsk rolle, når de kommunikerer til for eksempel debatmøder.
– Det betyder rigtig meget, hvad ledelsen siger i offentligheden til for eksempel debatmøder. I forvejen er store offentlige møder ikke en egentlig face-to-face-situation, og for mange kan det være en stor barriere at stille et spørgsmål. Hvis dem, der gør det, bliver pillet ned med det samme, er det klart, at så breder der sig en skepsis, som får folk til at holde sig tilbage. Ifølge forandringslitteraturen er det et bekymrende tegn, hvis fænomenet ”organisatorisk tavshed” begynder at brede sig i en organisation, siger hun.
Lauritz B. Holm-Nielsen understreger, at han meget gerne vil debattere – også kritisk, og han understreger, at det efter hans opfattelse allerede sker i dag.
– Jeg bliver i alle mulige sammenhænge også i den faglige udviklingsproces mødt med spørgelyst og kritisk stillingtagen fra såvel studerende som medarbejdere. Det forventer jeg bestemt også, og jeg opfordrer også til det gang på gang. Men hvis der er nogen, der er i tvivl, vil jeg da gerne gøre det en gang til, siger han.