Aarhus Universitets segl

Sammen står vi stærkest

Af Benjamin Bilde Boelsmand, Karen Marie Kjeldsen og Maria Juhler, Studenterrådets spidskandidater

Universitetsvalg 2011

Universitetsvalget skydes snart i gang, og vi stiller op for Studenterrådet som spidskandidater til universitetsbestyrelsen. Men hvorfor stiller vi op for Studenterrådet og ikke en partipolitisk liste?

Det gør vi, fordi det er vigtigt, at vi som studerende står sammen i kampen for vores fælles interesser. Studenterrådet er et demokratisk organ, hvor alle studerende er velkomne, og alle fag og fakulteter er repræsenteret og har stemmeret via fagrådene. På den måde sikres det, at alle studerendes interesser kan favnes i én organisation. Uanset hvilken partipolitisk orientering man har.

Studenterrådet er derfor den stærkeste interesseorganisation på Aarhus Universitet med hensyn til bredde og repræsentation, hvilket giver legitimitet til vores holdninger, så vi kan løfte den politiske kamp bedst.

Og relevante politiske kampe er der nok af. Konkret vil vi det næste år blandt andet arbejde for de tre følgende sager:

For det første vil vi arbejde for at sikre kvaliteten i vores uddannelser. Det er nemlig hovedårsagen til, at vi er her på universitetet. Vi har valgt en uddannelse for at blive klogere og for bagefter at kunne bruge den i et kommende arbejde. Det er derfor ikke godt nok, at omkring 30 procent af os studerende har følt os nødsaget til at tage supplerende kurser, fordi undervisningskvaliteten har været for ringe. Det skal vi have lavet om på!

For det andet er det vigtigt, at der fortsat er fokus på studiemiljøet. I forlængelse af at vi i år har fået afsat 18 millioner kroner til studiemiljø, vil vi arbejde for flere studenterlokaler, bedre kantiner, flere gruppe- og arbejdspladser og mulighed for, at de sociale foreninger kan trives. Som studerende skal der være mulighed for at arbejde med vores fag på campus, og det skal være i gode omgivelser. Konkret kæmper vi for at få mere plads til studerende og få dette med i fremtidens bygningsplanlægning.

For det tredje vil vi fortsat kæmpe for, at AU giver de studerende større indflydelse på universitetet. Det skal sikres, at studerende høres og tages seriøst, når der skal tages beslutninger, som vedrører vores hverdag. Det kan f.eks. være i forbindelse med alle de flytninger, der er i gang på AU, nedlægninger af fredagsbarer eller omlægninger af studier. Vi er hverdagens eksperter og derfor værd at lytte til!

Alt i alt står vi sammen om at forbedre vores uddannelser og hverdagen for os studerende til gavn for os, der studerer nu, men også fremtidens studerende og ikke mindst for AU.

Vi opfordrer derfor alle studerende til at stemme i perioden 29. november til 2. december og gøre jeres indflydelse gældende og støtte Studenterrådets kamp for et bedre AU.


Valg på AU

Fra 29. november til 2. december skal studerende og ansatte vælge repræsentanter til universitetets råd, nævn og udvalg. I den anledning gør UNIvers særligtplads til debatten op til universitetsvalget. Har du et synspunkt eller en kommentar om valget, så send en mail til univers@au.dk. Deadline for indlæg er 31. oktober klokken 10.00. Se deadlines for debatindlæg på www.au.dk/univers/deadlines