Aarhus Universitets segl

Skål for den endelige fusion

Den første ingeniørskole af sin art er en realitet til nytår, når IHA forventes at blive en del af Aarhus Universitet.

Brian Bech Nielsen (th.), som er dekan på Science and Technology, og Ove Poulsen, som er rektor på Ingeniørhøjskolen i Århus, skålede forleden ingeniørhøjskolen velkommen på Aarhus Universitet. Foto: Roar Lava Paaske

Der var højt humør og champagne i glassene, da Ingeniørhøjskolen i Århus forleden blev budt velkommen som nyt fuldgyldigt medlem af Aarhus Universitet. Fusionen mellem de to uddannelsesinstitutioner har været på tegnebrættet længe, og begge institutioners rektorer og bestyrelsesformænd siger samstemmende, at fusionen er en stor gevinst for begge parter.
– Aarhus Universitet gør jo nu det i praksis, som alle taler om. Som det eneste universitet i landet har vi nu videregående uddannelser som rækker ud mod alle samfundets sektorer under én hat og tilbyder på den måde de unge hele paletten, siger universitetets bestyrelsesformand Michael Christiansen, der betegner den nye fusion som slutstenen på den proces, der blev indledt med de store fusioner i 2007, hvor DJF, DPU, DMU og ASB fusionerede med universitetet.
– Det får en stor betydning for hele samfundet og ikke mindst det jyske erhvervsliv, siger han.
Store fordele på ST
Også dekan på Science and Technology Brian Bech Nielsen ser store fordele ved at få ingeniørerne med som en del af hovedområdet.
– Nu lever vi endelig helt op til vores navn, og det betyder noget reelt og rent mentalt, at vi nu både favner naturvidenskab og teknologi, siger Brian Bech Nielsen. Fusionen styrker i afgørende grad vores mulighed for at leve op til de berettigede forventninger, erhvervslivet og resten af samfundet har til os.  Han forklarer videre, at til forskel fra de øvrige ingeniøruddannelser på blandt andet Aalborg Universitet og DTU, bliver der tale om større fleksibilitet for de ingeniørstuderende i Aarhus.
– På DTU skal de studerende vælge helt fra starten, om de vil læse til diplom- eller civilingeniør. Her starter de som diplomingeniører og finder hen ad vejen ud af, om de vil udbygge denne til en civilingeniøruddannelse. Og i forhold til Aalborg bliver koblingen til science-delen stærkere her, siger han.
Brian Bech Nielsen glæder sig samtidig over, at Science and Technology med ét slag forøger antallet af studerende med 50 procent.

”Et ønskebarn”

For rektor Ove Poulsen på Ingeniørhøjskolen i Århus er et vigtigt mål nået med fusionen. Han betegner den ligefrem som ”et ønskebarn”.
Han er overbevist om, at ingeniørerne har meget at byde på for universitetet, der nu får en meget erfaringsbaseret uddannelse med i viften af udbud. Og omvendt ser han store fordele ved, at ingeniørerne får en større forskningsmæssig forankring.
– Jeg har en fantastisk ro omkring det, der er sket nu. Og jeg glæder mig til at følge med på sidelinjen, siger han. Ove Poulsen stopper som rektor den 1. februar for at tiltræde en ny stilling som direktør for LORC i Odense.
Fra rektor Lauritz B. Holm-Nielsen lyder der også et stort velkommen til ingeniørerne. Han fremhæver, at ingeniørerne nu er med til at tegne konturerne af fremtidens universitet, hvor man både bygger på dyb faglighed men også stor grad af den mere praksisnære ingeniørvidenskab, der er meget anvendelig i erhvervslivet.