Aarhus Universitets segl

Skal Københavns Universitet løbe med al den positive omtale?

Af Rasmus Markussen, formand for Arts-rådet

Undervisningstid

For et par uger siden fik de studerende på Københavns Universitet en glædelig nyhed. Rektor Ralf Hemmingsen lovede alle studerende på bacheloruddannelsen minimum otte timer pr. uge fra næste år og minimum 12 timer om ugen fra senest 2016. Man mangler endnu en plan for, hvordan de ekstra timer skal finansieres, så garantien ikke kommer til at betyde større hold og dårligere kvalitet i undervisningen.

Alligevel er det virkelig positivt, at landets største universitet nu anerkender, at antallet af undervisningstimer er afgørende for den gode uddannelse. Herved påtager man sig det nødvendige ansvar for uddannelseskvaliteten i stedet for at skubbe al ansvaret over på den enkelte studerendes vilje til selvstudier, som det ellers ofte sker.

Manglen på undervisningstimer er størst på de humanistiske uddannelser, og den kan også mærkes på Arts-fakultetet ved Aarhus Universitet. Her oplever mange studerende at have seks undervisningstimer om ugen i semestre, hvor undervisningen kun strækker sig over 12 uger. Det er ikke godt nok!

Selvstudium er en naturlig del af et universitetsstudium, men der er ingen pointe i at gå på universitetet, hvis ens eget arbejde ikke bliver udfordret og kvalificeret af forelæsninger, øvelser og diskussioner med undervisere og medstuderende.

Den mængde undervisning, som udbydes mange steder på Arts, betyder desværre, at mange studerende mister tilknytningen til deres medstuderende, deres undervisere og deres fag. Det har sociale konsekvenser for nogle studerende i form af isolation og ensomhed, men først og fremmest har det store konsekvenser for uddannelseskvaliteten og for det faglige niveau.

Derudover betyder især de korte semestre dårligere vilkår for den kernefaglighed, som på Arts i forvejen er sat under pres af tværfaglige tiltag såsom HUMfag og profilfag, der tager ECTS-point fra kernefagene. Der er simpelthen ret snævre grænser for, hvor dybt man kan komme med et fag med kun 12 ugers undervisning. I sidste ende betyder det lave timetal og de få undervisningsuger derfor, at de kandidater, som bliver færdige fra Arts, har et dårligere udgangspunkt for deres liv på arbejdsmarkedet end deres kammerater fra andre uddannelser med flere timer.

Aarhus Universitet har de seneste måneder oplevet et stort, velfortjent, negativt mediefokus på grund af alvorlig mangel på studenter- og medarbejderindflydelse og den dårlige debatkultur i forbindelse med den ”faglige udviklingsproces” og de efterfølgende flytninger. Vil man nu lade Københavns Universitet løbe med den positive omtale som det universitet, hvor man er garanteret 12 timers undervisning på sin bachelor? Eller vil man følge i KU’s fodspor og garantere 12 timers reel undervisning, måske endda tidligere end 2016, og samtidig øge længden af semestrene til 14 uger? Og vil man gøre det på en ansvarlig måde, hvor der følger penge med, så målene ikke opfyldes på fikse måder ved at lave større hold og tælle ferieuger med i undervisningen?

Hvis man tager denne opgave seriøst og giver undervisere og studerende på de enkelte fag medbestemmelse på dens udførelse, så har man vores opbakning!