Aarhus Universitets segl

SR ønsker studenterombud

Studenterrådet ønsker et såkaldt studenterombud – en uvildig instans der kan vejlede studerende i for eksempel klagesager. Dekan Mette Thunø vil hellere gøre det nuværende klagesystem bedre.

En ny klageinstans modeleret over folketingets ombudsmand. Det er tanken bag Studenterrådets forslag om et såkaldt ”studenterombud”, som skal sikre, at ingen studerende med problemer eller klager falder igennem eventuelle universitets-administrative sprækker.
– På Københavns Universitet har man haft Penkowa-sagen, hvor en studerende i høj grad kom i klemme i systemet og mødte lukkede døre overalt. Derfor er man ved at oprette et studenterombud der. Jeg synes ikke, vi behøver at have haft en Penkowa-sag i Aarhus for at også at kunne se det fornuftige i en lignende ordning, siger Studenterrådets formand Thea P. Frederiksen.

Kan være uafhængig

Studenterrådsformanden forklarer, at der efter hendes mening er en række klager, der er svære at behandle i det eksisterende system.
– Det kan for eksempel være eventuelle klager over chikane, diskrimination eller lignende. Samtidig er det for eksempel sådan, at eksamensklager i dag i første omgang bliver bedømt af dem, som den studerende klager over. Det ville et studenterombud også kunne løse, siger hun.
Hvis modellen med et studenterombud bliver gennemført, skal det være universitetet, der betaler lønnen til en uafhængig klageinstans. Det gør dog ikke Thea P. Frederiksen specielt bekymret.  
– Jeg har det sådan, at uafhængigheden helt kommer an på, hvilke beføjelser den nye institution bliver udstyret med, og det er noget, vi skal aftale med ledelsen af universitetet. Folketingets ombudsmand er jo også betalt af folketinget, siger hun. 
Netop folketingets ombudsmand er også grunden til, at den nye ordning foreløbigt bliver kaldt ”studenterombud” og ikke ”studenterombudsmand”. Ombudsmandstitlen er nemlig beskyttet. Men hvad den skal hedde, og hvordan den nye institution skal indrettes, er ikke så vigtigt for Studenterrådets formand.
– Det kan være et studenterombud, det kan være et klagenævn, eller vi kan løse det på helt andre måder. Det vigtigste er, at vi kan se, at der er nogle huller, som de studerende kan falde i. De skal fyldes ud, så ingen bliver fanget, siger hun.

Dekan: Brug det eksisterende system

Mette Thunø, som er dekan med det tværgående ansvar for uddannelse, er klar til at se på klage-gangene, men ikke i form af et egentligt studenterombud.
– Som tingene har udviklet sig, mener universitetsledelsen ikke, at et såkaldt ”studenter-ombud” er den bedste måde at løse studerendes problemer på. Et ”studenter-ombud” kan ikke etableres som en reel klageinstans, der kan træffe afgørelser, men kan kun vejlede studerende i, hvor de kan rette deres klage, siger hun.
Derfor mener Mette Thunø, at det er bedre at etablere og optimere klare klageveje i det nuværende system og yde studerende hjælp til at formulere en formel klage.
– Studerende kan i dag søge vejledning i den centrale studievejledning i forhold til at udforme en klage. Universitetsledelsen ønsker at udvikle denne ordning i samarbejde med de studerende, så den fungerer optimalt, siger hun.
Thea P. Frederiksen er ikke helt enig med dekanen, men er klar til at forhandle om en løsning.
– Et studenterombud handler om andet end eksamensklager, men det er vigtigt, at der bliver åbnet en dør på klem, og vi vil meget gerne diskutere den bedste løsning med dekanen, siger hun.