Aarhus Universitets segl

Studieadministration: Vi hjælper med STADS

De studerende har oplevet problemer med det nye studieadministrationssystem STADS. Og de har ikke vidst, hvor de skulle gå hen for at få hjælp. Det laver Studieadministrationen nu om på.

Steffen Skovfoged. Foto: Jesper Rais.

At samle otte halvstore systemer til ét stort er en udfordring i sig selv. At klare det uden problemer – det er nærmest umuligt. Sådan må konklusionen være oven på introduktionen af det nye fælles studieadministrative system STADS, der har voldt de studerende en del vanskeligheder.
– Det har hele tiden været forventningen, at der i hvert fald vil opleves forskellige problemer, indtil universitetet har haft et fuldt gennemløb af sit årshjul. Efter startskuddet i oktober har der været et stort arbejde med genopretning af data og tilpasning af nye processer og arbejdsgange, siger leder af AU Studieadministrations forretnings- og systemstøtteenhed, udviklingschef Steffen Skovfoged, og tilføjer, at der nu er bevilget yderligere ressourcer til indkøringen og nedsat en række task forces til løsning af de driftsproblemer, som uundgåeligt opstår.

FAQ og feedback

Det løser dog næppe de studerendes aktuelle, konkrete vanskeligheder lige med det samme. Ikke mindst fordi, de hidtil har manglet et sted, de kan gå hen og få hjælp, når for eksempel deres karakterer eller antallet af beståede eksaminer er forkert indtastet i STADS.
– I udgangspunktet skal de studerende henvende sig på deres eget hovedområdes studieadministrative center, når der opstår konkrete problemer. Derudover arbejder vi også på forskellige feedback-muligheder, hvor man løbende kan indberette problemer eller mangler i STADS (såkaldte ”bugs”, red.), så de kan blive rettet op med det samme. Der er allerede nu etableret en feedback-side på studerende.au.dk, ligesom vi arbejder på i højere grad at inddrage de studerende i fokusgrupper og andre fora, siger Steffen Skovfoged.
Nogle problemer med STADS er imidlertid mere almindelige end andre. De 12 oftest stillede spørgsmål er derfor netop blevet samlet i en FAQ på hjemmesiden for selvbetjeningen.
– Her får de studerende mulighed for selvhjælp, og der er samtidig navn, e-mail og telefonnummer på et menneske, der er klar til at hjælpe, siger Kim Kusk Mortensen, der er  studiechef på Science And Technology.
Steffen Skovfoged forsikrer, at der bliver arbejdet ihærdigt på at få STADS til at køre gnidningsfrit.
– Arbejdet er langt fra fuldendt endnu, og der venter stadig en masse udfordringer ude i horisonten, som vi af gode grunde ikke kan forudsige. Men vi lover at løse problemerne i takt med, at de opstår, siger han.