Aarhus Universitets segl

Udenlandske talenter får danske skatteproblemer

Danske skatteregler strider mod hele idéen med at give skattefri stipendier til unge forskere, mener professor Poul Nissen. Men der ser ud til at være en løsning på problemet.

Foto: Lars Kruse

Når unge forskere kommer til Danmark med et skattefrit stipendium, kan det være en invitation til problemer. Det har en del udenlandske postdocer efterhånden oplevet, når de ankom til Aarhus og blev afkrævet skat af de penge, de havde med sig.
– Der mangler forståelse for, at man kan arbejde på et universitet uden at være ansat. De unge forskere er jo ikke almindelige lønmodtagere, men kommer med en selvstændig bevilling, påpeger professor Poul Nissen.
Han leder grundforskningscentret PUMPKIN, der er et eftertragtet opholdssted for unge, ambitiøse molekylærbiologer.

Strider mod stipendieidéen

Poul Nissen mener, at beskatningen strider mod selve stipendietanken og er et trist signal til talentfulde forskere.
– Meningen med stipendierne er netop, at de skal finansiere unge selvstændige forskere. Bliver de mere eller mindre ansat hos mig, mister de jo også en del af den selvstændighed, som de ville beholde, hvis de valgte at arbejde i for eksempel Tyskland, England eller Spanien. Jeg synes, vi burde tænke lidt mere på brain gain, siger Poul Nissen.
Skatteproblemet ender ofte med, at stipendierne bliver overført til Aarhus Universitet, hvorefter forskerne bliver ansat på almindelige vilkår med en supplerende løn fra universitetet eller Poul Nissens forskningsbudget.

Der er en løsning

Det ser ud til, at problemet opstår, når AU overtager adminstrationen af de tilrejsende unge forskeres bevillinger mener Lis Helleberg, der er HR-supporter på Science and Technology.
– Hvis stipendiaten derimod får sit skattefri stipendium udbetalt i rater fra sit hjemland, er det ikke nødvendigt at betragte det som en "dansk" indtægt, og så skal det ikke beskattes her i landet, siger Lis Helleberg.

International kritik

De stipendier, som forskerne har med sig til Poul Nissens laboratorier, har de fået gennem EMBO – European Molecular Biology Organisation. Hos EMBO beklager man, at Danmark som et af de få blandt de 27 medlemslande beskatter stipendiaterne.
Problemet er først og fremmest, at ikke alle stipendiater får samme vilkår og muligheder, siger Bernhard Huber, der er finans- og administrationsleder ved EMBO. Han peger på, at beskatningen også går ud over stipendieprogrammets succesrate.
– Vores ønske er jo, at så man-
ge som muligt får glæde af EMBO-stipendierne, siger han og understreger, at EU er på samme linje. (EU betaler også til EMBO-stipendierne gennem sit Marie Curie-program, red).