Aarhus Universitets segl

Udfordringer er sparket til hjørne

Kulturforskelle og geografi er to af de store udfordringer på et af de nye institutter, som er ved at tage form på Aarhus Universitet.

To forskellige traditioner skal til at spille sammen på det nye bioscience, hvor fire tidligere afdelinger af Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) er lagt sammen med Biologisk Institut.
Fagligt er det nye institut kommet godt fra start med et frugtbart todagesseminar i august. Det fostrede 12 faggrupper på tværs af de mange adresser, instituttet endnu er spredt på i blandt andet Aarhus, Roskilde, Silkeborg og Kalø.
Derimod er et par store udfordringer foreløbig skudt til hjørnespark, som institutleder Bo Riemann formulerer det. Og ved hjørneflaget er det blandt andet op til dekanen på Science and Technology at finde ud af, hvad der skal ske med bolden.
De hurdler, som instituttet skal overvinde, gælder blandt andet økonomi og personaleledelse. På begge felter har instituttets omkring 350 forskere forskellige traditioner.
– At bearbejde de forskelle kommer til at tage tid, erkender Bo Riemann.

Integreret personaleledelse

Institutlederen kommer fra en stilling som forskningsleder ved DMU, og herfra er han vant til, at personaleledelse er en integreret del af det faglige arbejde. Derfor vil han også gerne have, at personaleledere indgår i teamledelsen af nye tværgående faggrupper.
– På de gamle DMU-afdelinger kommer mange opgaver ind, som forskergrupper skal løse i løbet af få dage, og det stiller store krav til personaleledelse, for at det skal glide. Samme tradition har det gamle biologi ikke, så vi skal lære at forstå hinandens modeller, siger Bo Riemann.
Foreløbig må han konstatere, at 8000 C og de tidligere DMU-afdelinger ikke er helt enige om, hvor og hvordan personaleledelsen skal placeres.
– Måske vi må tillade nogle forskelle i en overgangsperiode, siger institutlederen.
Ender det med en DMU-model, får nogle af de store faggrupper flere personaleledere. Fakultetet har nemlig besluttet, at en personaleleder højst skal have ansvar for udviklingssamtaler, kompetenceløft med videre for mellem 15 og 25 medarbejdere.

8000 C får egen økonomi

De 12 tværgående faggrupper på bioscience supplerer de eksisterende forskningsgrupper og skal være primus motor i at styrke tværfagligheden og integrationen mellem det gamle DMU og biologerne på 8000 C. Grupperne er sammensat ud fra forskernes ønsker og vælger selv deres faglige ledere.
De faglige ledere kommer til at høre under den viceinstitutleder, som de deler adresse med på instituttets fire lokaliteter. Og her vil bioscience foreløbig fortsætte med to forskellige økonomiske systemer, som henholdsvis det gamle universitetsinstitut og den tidligere sektorforskningsinstitution har været underlagt.
– Vi vil ikke blande de to systemer sammen, før vi får nye retningslinjer i 2013. Derfor får 8000 C foreløbig en særskilt økonomi, forklarer Bo Riemann, som peger på etableringen af en sikker drift på det nye institut som endnu en udfordring.
– Det er lidt af et kapløb med tiden at få alle administrative procedurer på plads. Vi skal jo i gang med at forberede 2012 og lave strategi- og handleplaner. Så der er stort behov for at få en total afklaring på de administrative procedurer meget, meget snart.