Aarhus Universitets segl

Urimelig flytning af jura

Faglig udviklingsproces: Åbent brev til dekan Svend Hylleberg

Kære Svend Hylleberg.

På et møde med de studerende 16. november 2010 har du fremlagt et forslag til fremtidig placering af de nye institutter på Aarhus School of Business and Social Sciences. Forslaget indebærer bl.a. at flytte det nye Juridisk Institut ned i bygningerne på Fuglesangs Allé. Da dette forslag vil have vidtrækkende konsekvenser for studiemiljøet på det juridiske studium, kan vi ikke lade det stå upåtalt. Det skal fremhæves, at det er flytningen til Fuglesangs Allé, der i det følgende påkalder sig kritik og ikke flytning generelt.
Vi har forståelse for, at det selvfølgelig er nødvendigt at udnytte bygningerne på Fuglesangs Allé, og at det kan ende med, at et eller flere af de tidligere samfundsfaglige institutter må flytte. Vi har dog den opfattelse, at en række omstændigheder gør det mindre nærliggende at flytte jura til Fuglesangs Allé. Omstændighederne er som følger:

Juridisk Institut er under Det Samfundsvidenskabelige Fakultet det største institut og optager næsten dobbelt så mange studerende hvert år som de øvrige institutter. Under det nye hovedområde vil Juridisk Institut med stor sandsynlighed fortsat være det største institut. Juridisk Institut har derfor et naturligt behov for store undervisningslokaler og auditorier. Faktisk var behovet hos Juridisk Institut universitetets løftestang for etableringen af Søauditorie-komplekset, efter at instituttet i nogle år havde været henvist til at anvende Aulaen til forelæsninger. Hvis Juridisk Institut placeres på Fuglesangs Allé, er vi tilbage ved udgangspunktet. Det er desuden ikke muligt at få 400 studerende ud af et lokale, bevæge sig 2 km og komme på plads i et nyt lokale på 15 minutter. Samme scenarie skaber allerede i dag problemer mellem Søauditorierne og Nobelparken.

Fakultetet har i forbindelse med oprettelsen af et fælles samfundsvidenskabeligt bibliotek netop brugt mange penge på at modernisere det tidligere juridiske bibliotek med nye og forbedrede faciliteter. Baggrunden for sammenlægningen var bl.a. at samle fakultetets litteratur og rationalisere i personalet.   
Det virker urimeligt og uhensigtsmæssigt at følge op på ombygningen ved at flytte jura godt to km væk fra dette bibliotek, som primært benyttes af jura. Og hvad skal det store bibliotek så bruges til, hvis juras mange bøger fjernes?

Jura er i dag det institut, som hvert semester modtager flest internationale studerende på udvekslingsophold. Vi ved af erfaring, at de internationale studerende foretrækker at studere på et samlet campus. Dels er det simpelthen en hyppig tilbagemelding fra de studerende, dels kan vi se, at kun få tager turen væk fra campusområdet og ned til ASB for at følge de erhvervsjuridiske fag.
Det er oplagt at frygte, at en flytning til Fuglesangs Allé vil medføre færre internationale studerende, der vælger jura i Aarhus.
Endelig er det opsigtsvækkende, at den foreslåede løsning, så vidt vi kan gennemskue, udmærker sig ved at være den absolut dyreste mulighed. At universitetet først bruger millioner på at splitte biblioteket ad, dernæst slår det sammen i dyrt renoverede bygninger for så endelig at flå hele instituttet op med rode, virker som et voldsomt spild af penge, der kunne bruges langt mere hensigtsmæssigt.

Vi håber, vores synspunkter vil indgå i den fremtidige debat i forbindelse med placeringen af de nye institutter på ASBSS.

Med venlig hilsen,
Mona Konge, Kenneth Valentin Johansen, Kamilla Enevoldsen, Andreas Borring, Anne Kathrine Salversen, Simon Kamber
og Christian Schlüter

Svend Hylleberg ønsker først at udtale sig efter den 9. marts, når universitetsledelsen har fremlagt sit udspil til den fremtidige struktur på AU.