Aarhus Universitets segl

Var egypterne de eneste?

Spørgsmål:

Homo sapiens udvandrede fra Afrika for omkring 60.000 år siden. Hvilke andre samfund end det egyptiske levede i Afrika i denne periode?

Svar:

Kari Kragh Blume Dahl,
adjunkt ved DPU med forskningsområde i mennesker, uddannelse og kultur i Afrika.

– Det er et lidt vanskeligt spørgsmål. Historien om de store civilisationer i Afrika på det punkt er stykket sammen af mange forskellige kilder – mundtlige overleveringer, arkæologiske fund, skrifter i gamle papyrusruller osv. Der findes ikke nogen fund af ”store civilisationer” fra før egypterne. Vi kan derfor ikke afvise, at der har levet andre civilisationer før egypterne. Op gennem årene i perioden 120000-10000 år før vor tidsregning, altså også for 60000 år siden, har man fundet spor af bosættelser, bl.a. huler, redskaber af sten, der er brugt til at jage gazeller på savannen, indsamle planter og fiske ved floderne forskellige steder i Afrika. Ellers ved vi mest om Afrika fra perioderne, der ligger noget tættere på vores tidsregning.

Hvad ved vi så om de civilisationer, der har levet i Afrika siden?
– Kongedømmer, dynastier og handelsbyer opstod, blev erobret eller erobrede selv andre områder og riger, og magtcentrene flyttede sig derfor rundt i Afrika.
Kush var et rige syd for Egypten, som blev indlemmet i Egypten cirka 1000 før vor tidsregning, og senere besatte de selv den egyptiske trone. Cirka 500 før vor tidsregning tog assyrerne over. Aksumriget opstod omtrent samtidig. Det medvirkede til, at kendskabet til jernfremstilling blev udbredt. Det havde man lært af assyrerne, der havde forbindelser til Asien. Fra 500 f.v.t. til 600 e.v.t. var der i området syd for Sahara dannet en lang række bysamfund, et stort Ghanarige, og senere kom handelssamfund langs Østafrikas kyst til. Ghanariget havde kontrol over forbindelser mellem guldminer i syd og et handelssystem gennem ørkenen og kontrollerede derfor hele området.
Vi ved som sagt en hel del om egypterne og derigennem en del om deres handelspartnere. Mundtlig overlevering, arkæologiske fund og etnologiske analyser har også gjort, at vi har fået mere viden om disse civilisationer. For eksempel det, man kalder ”Land of Punt”, som var en stor civilisation sydøst for Egypten omkring Afrikas Horn. Meget af det, vi ved i dag, har vi fra egypterne, som havde Punt som en vigtig handelspartner. De handlede slaver, vilde dyr og ædelmetaller som f.eks. guld.