Aarhus Universitets segl

Vejledning i nye rammer

Et helt nyt studiecenter – og nye måder at tænke studievejledning på. Mød Jesper Sølund, teamleder for Information og Vejledning på Arts, der sidder med en vigtig opgave: at hjælpe de studerende med at navigere i deres uddannelse.

Jesper Sølund har læst antropologi på Aarhus Universitet og havde dengang studiejob som studievejleder. Nu er han teamleder for Information og Vejledning ved AU Studieadministration, Arts, og hans primære funktion er at lede arbejdet i afdelingen, der ud over ham består af fem fuldtidsansatte og 35 studenterstudievejledere. Foto: Lise Balsby

Der lugter af maling i bygningerne på Tåsingegade, hvor Studiecenter Arts flyttede ind i slutningen af august. Nyindkøbte, pangfarvede møbler lyser op i de meget hvide omgivelser, mens små grupper studerende har samlet sig om nogle caféborde. Flere lokaler står stadig tomme. I det fjerne høres en boremaskine.
– Vi mangler stadig at få de sidste møbler ind. Her er lidt tomt. Vi glæder os meget til, at semestret for alvor går i gang, så de studerende begynder at gøre stedet til deres eget, siger Jesper Sølund, teamleder for Information og Vejledning i AU Studieadministration, Arts.
I det nye studiecenter får de studerende adgang til blandt andet læsepladser, grupperum, computere og printere. Og de får én samlet indgang til hele studieadministrationen på Arts.
– Før sad de studieadministrative medarbejdere på Arts ude på de enkelte institutter. Nu er de – med undtagelse af afdelingen i Emdrup – samlet i Tåsingegade, hvor de studerende i én ekspedition kan få hjælp til alt fra spørgsmål om eksamenstilmeldinger og dispensationer til tvivl om studievalg, siger Jesper Sølund.

Tilbud til alle

Tidligere var det forskelligt, hvilke tilbud de lokale studieadministrationer havde til de studerende. Nogle institutter tilbød for eksempel små kurser i specialeskrivning, andre gjorde ikke. Nu arbejder den nye, samlede afdeling på at formalisere aktiviteterne.
– Før skulle man opfinde den dybe tallerken flere forskellige steder. Nu kan vi samle udviklingen og arbejde videre med det, som tidligere fungerede rigtig godt et sted, og brede det ud til alle enheder. På den måde kan vi sikre, at alle studerende på Arts får de samme gode tilbud, siger Jesper Sølund.
– Vi har for eksempel indført, at der på alle institutter er et arrangement for nye studerende om det at arbejde i studiegrupper, siger han.

Kollektiv vejledning

Den fagnære studievejledning varetages af studenterstudievejlederne, som stadig sidder ude på institutterne. Jesper Sølund, der har ansvaret for de 35 studenterstudievejledere på Arts i Aarhus, understreger, at den klassiske 1-1- vejledning stadig er vigtig. Samtidig vil han gerne skubbe fokus lidt over på den kollektive vejledning, for eksempel fælles kurser og andre aktiviteter.
– Hvis vi har de rigtige tilbud til de studerende, vil de blive bedre klædt på til deres uddannelsesforløb og ikke have så stort behov for personlig vejledning. Det er ikke, fordi vi ikke vil snakke med dem – vi synes bare, det er bedre, at de er på forkant med de udfordringer, studierne byder på, siger Jesper Sølund.
Selv taler han med de studerende, når han en gang om ugen sætter sig ned i studiecentrets vejledningsekspedition. Det ene øjeblik er der en studerende, der skal have hjælp til at udfylde et skema. Det næste øjeblik er der en studerende, der græder, fordi hun sidder fast i specialesumpen. Jesper Sølund og hans kolleger er klar til en snak, hvad det end måtte handle om.
– Vores vigtigste opgave er at hjælpe de studerende med at navigere i deres uddannelse. Vi skal hjælpe dem til at mestre deres uddannelsesforløb. Det er et meget meningsfuldt arbejde.