Aarhus Universitets segl

Verdensberømt professor ved Harvard tilknyttes AU fra næste år

Den amerikanske politolog Robert Putnam bliver i 2013 og 2014 Distinguished Visiting Professor og blandt andet hovedtaler ved næste års MatchPoints Seminar.

Robert Putnam har blandt andet skrevet bogen ”Bowling alone”, der udkom i 2000 og som beskriver en forandring i USA, hvor folk er blevet mere og mere individualiserede og frakoblet tidligere tiders mere forpligtende fællesskaber. Dette får ifølge Putnam betydning for hele samfundet og det han kalder den sociale kapital. Foto: United States Studies Centre

Det er et meget kendt og velanset navn, der i 2013 og 2014 bliver Distinguished Visiting Professor (DVP) ved Aarhus Universitet.
Den amerikanske politolog Robert Putnam regnes for at være en af verdens mest indflydelsesrige samfundsforskere i disse år, ikke mindst på grund af sin teori om social kapital. Putnam har i sin forskning vist, at et samfund ikke alene bygger på fysiske og økonomiske ressourcer, men at den sociale kapital er mindst lige så vigtig. Den sociale kapital skabes gennem sociale netværk mellem individer og fungerer som det kit, der binder samfundet sammen i form af tillid og udviklingen af fælles normer og værdier. På den måde øger den sociale kapital individers og gruppers evne til at samarbejde om fælles mål.
– Putnam viser, at de brud, der sker i de her år, hvor mange fællesskaber og foreninger har trange kår, påvirker samfundets økonomiske vækst i negativ retning. Den sociale kapital er på mange måder en usynlig kapital i forhold til den materielle kapital, men Putnams forskning viser, at den er helt afgørende for såvel samfundets sammenhængskraft som dets produktivitet og rigdom, forklarer lektor Michael Böss.
Michael Böss er leder af MatchPoints-seminarerne, og han har peget på Robert Putnam som en værdig aftager til politologen Francis Fukuyama, der var DVP ved AU i perioden 2009-2012. Derfor er Putnam også udset til at være hovedtaler ved næste års MatchPoints Seminar, der netop kommer til at handle om social kapital.

Indflydelse går begge veje

Om Putnams kommende tilknytning til Aarhus Universitet siger Michael Böss:
– Det vil styrke Aarhus Universitet på rigtig mange måder. Putnams forskning kan inspirere til mange nye forskningsprojekter, og han kan styrke de mange forskningsmiljøer, der allerede kigger på den sociale kapitals betydning.
Putnams forskning bliver brugt i rigtig mange forskellige sammenhænge. Selvfølgelig blandt samfundsfaglige forskere, men også på professionshøjskoler og i en række pædagogiske sammenhænge.
– Hans teorier peger i virkeligheden på noget, vi intuitivt godt ved. Men han underbygger det med empiri. For eksempel viser hans forskning, hvordan det rige foreningsliv i 50’ernes USA er blevet afløst af et mere individualistisk samfund med lav social tillid mellem borgerne, forklarer Michael Böss, der også betegner Putnam som aktivist, fordi han i mange år har rejst rundt i verden for at fortælle, at udviklingen faktisk godt kan vendes til det bedre, hvis vi aktivt vælger at bidrage til samfundets fællesskaber.
Robert Putnam selv understreger, at samarbejdet ikke kun vil bære frugt for forskere på AU:
– Danmark er et ideelt laboratorium for studiet af styrken af samfundsfælleskaber og deres udfordringer. Jeg ser frem til at arbejde i dette laboratorium sammen med studerende og kolleger i Aarhus. Og jeg opfatter det som en ære at blive tilknyttet Aarhus Universitet, som har et af Europas stærkeste forskningsmiljøer inden for samfundsvidenskaberne.