Aarhus Universitets segl

Mindetavler mv.

Mindetavle på den bygning i Nørre Allé, som husede Aarhus tekniske Skole, og hvori ”Universitetsundervisningen i Jylland” indledte sin virksomhed med 64 immatrikulerede studenter i september 1928. Mindetavlen blev sat op i forbindelse med  Aarhus Universitets 60-års-jubilæum i september 1988. Se hele bygningen.

 

Med modtagelsen af en  værdifuld boggave i 1935 var begyndelsen gjort til det lingvistiske bibliotek ved Det Humanistiske Fakultet. Biblioteket blev indviet 8. december 1935, mens den senere verdensberømte sprogforsker Louis Hjelmslev endnu var ansat som docent ved fakultetet. Minde-inskriptionen ses her 2005 ved en midlertidig placering i forbindelse med flytning af Afdeling for Lingvistik.

Mindetavle og relief på Kollegium 1, der blev indviet i september 1935. Om bankdirektør Niels Jensen (1890-1952) – i daglig tale kaldt ”Bank-Niels” - har gamle kollegianere fortalt, at han med mellemrum og ledsaget af portneren foranstaltede inspektion i mandskollegierne tidligt om morgenen for at undersøge, om der i strid med reglementet befandt sig ovenattende kvindelige gæster  på værelserne.

 

 

Ved hovedbygningen, på muren mellem vandrehallen og buerne ud mod Ringgaden, er anbragt navnene på de studerende, som omkom i forbindelse med modstandsarbejde under den tyske besættelse.

 

Mindetavle i hovedbygningen for danske bygningshåndværkere, som omkom ved Royal Air Forces angreb på Gestapo-hovedkvarteret i universitetskollegierne, hvor også et par bomber ramte hovedbygningen. Tavlen er opsat ca. på det sted, hvor håndværkerne omkom. På tavlen er også nævnt to bygningsarbejdere, som døde i forbindelse med funderingen  forud for opførelsen af hovedbygningen.

 

Ernst Frandsen (1894-1952), der blev ansat ved ”Universitetsundervisningen i Jylland” i 1929, var første docent i Nordisk Litteratur. Billedet er taget i 2005, mens mindetavlen endnu befandt sig ved biblioteket i Trøjborg-komplekset.

Peter Skautrup (1896-1982) var en af de fire først ansatte docenter i 1928 og  dermed den første lærer i Dansk Sprog ved ”Universitetsundervisningen i Jylland”. I dag er et center opkaldt efter ham. Optagelsen stammer fra 2005, mens tavlen stadig befandt sig i Trøjborg-komplekset.

Dette skilt er anbragt på en bænk i Universitetsparken med udsigt hen over friluftsauditoriet op mod hovedbygningen. Dér kunne universitetsarkitekten så sidde og nyde sit værk. Bænken var en gave fra C.F. Møllers medarbejdere ved 80-årsdagen 31. oktober 1978.