Aarhus Universitets segl

Tabel vedr. studievalg og kønsfordeling på fag 1928-1952

Gengivet fra Andreas Blinkenberg: Aarhus Universitet 1928-1953 (1953), s. 156.

Allerede fra og med 1928 - altså 14 år forud for oprettelsen af Det Teologiske Fakultet - havde et antal studerende indskrevet sig som studerende teologi. Sagen var den, at der i Århus oprettedes en teolog-undervisning på privat basis. En teolog-undervisning var ikke en teologiundervisning, men en undervisning for kommende teologer. (Man kaldte dengang i daglig tale teologistuderende for "teologer"). Teolog-undervisningen var i 1928 endnu i sin vorden, men etableredes officielt i 1932, primært som en undervisning i hebræisk og græsk, der dog efterhånden kom til også at omfatte egentlig teologisk undervisning.