Aarhus Universitets segl

Prinsesse Margrethe på Aarhus Universitet 1961/1962

På kollegium

I efterårssemestret 1961 flyttede tronfølgeren, prinsesse Margrethe, ind på Kollegium 9 sammen med sin hofdame, der også var student fra København.

Da dronning Margrethe ved Aarhus Universitets 50-års jubilæum i 1978 så tilbage på studietiden i Aarhus, skrev hun bl.a. disse ord om kollegielivet:

"Langsomt blev den lange gang med de 16 døre en fortrolig del af tilværelsen, og de 14 ukendte ansigter fik navn og personlighed, efterhånden som vi mødtes og udvekslede gryder og kaffe og snak på køkkenet, som var gangens hjerte såvel som mave."

Statskundskab og arkæologi

Det var meningen, at tronfølgeren skulle følge forelæsningerne ved statskundskabsstudiet og desuden kigge lidt på arkæologien, hvis der blev tid, men - som det erkendes i erindringsstykkerne - "det blev vist nærmest omvendt."

Citaterne herover stammer fra dronningens erindringsstykke "Det urolige paradis" i bogen Student i Århus. Femten erindringsbilleder samlet af Gustav Albeck (1979), s. 208-210.

Aarhus Universitet i 1961

Antallet af nyindskrevne studerende i efteråret 1961 var 801, og det samlede antal nåede derved op på 2888, hvoraf 26% var kvinder.

Det samlede antal medarbejdere i det akademiske år 1961/1962 kan desværre ikke opgøres præcist, men har efter alt at dømme ligget omkring 300, hvoraf 71 var professorer - heriblandt to kvindelige.note

I 1961 var huslejen i parkkollegierne 55 kroner om måneden.