Aarhus Universitets segl

AU i tal præsenterer væsentlige nøgletal for Aarhus Universitet i året og er tænkt som en fælles referenceramme for oplysninger om bl.a. forskning, uddannelse, talentudvikling, samarbejde, personale, økonomi og bygninger.

Oplysningerne er primært til internt brug, men indgår også i årsrapportens målopfølgning samt i indberetninger til ministerier og i Danske Universiteters statistikberedskab.

Nøgletallene for 2022 er bortset fra enkelte tabeller fordelt på de fem fakulteter samt på Fællesområdet, der omfatter Fællesadministrationen, universitetets strategiske midler (USM), universitetets fælles bygninger samt Sino Danish Centre for Education and Research (SDC) og Aarhus Institute of Advanced Studies (AIAS). For de historiske tal til og med 2019 er nøgletallene fordelt på de tidligere fire fakulteter, Arts, Science and Technology, Health og Aarhus BSS.

På grund af afrunding kan enkelte mindre differencer forekomme.