Aarhus Universitets segl

AU i tal 2016

Studerende

B1. STÅ-produktion for ordinær uddannelse 2013-2016

B2. Studenterbestand 2013-2016

B3. Studenteroptag på bacheloruddannelser 2013-2016

B4. Adgangskvotient til bacheloruddannelser

B5. Antal førsteprioritetsansøgninger pr. optagne til bacheloruddannelser

B6A. Studenteroptag på kandidatuddannelser 2013-2016

B6B. Rekruttering til kandidatuddannelser 2016

B7. Bachelorproduktion 2013-2016

B8. Kandidatproduktion 2013-2016

B9. Medianalder for bachelorer og kandidater 2016 (produktion)

B10. Udvekslingsstuderende 2013-2016

B11. Efter- og videreuddannelse 2013-2016

B12. AU Summer University 2013-2016

 

Nøgletal om studerende

Ph.d.-studerende

C1. Indskrevne ph.d.-studerende 2013-2016

C2. Godkendte ph.d.-afhandlinger 2013-2016

C3. Nyoptagne ph.d.-studerende 2013-2016

C4. Øvrige nøgletal vedr. ph.d.-studerende i 2016

 

Nøgletal om ph.d.-studerende

Personale

F1A. Medarbejdere fordelt på fakulteter og stillingskategorier i 2016 (årsværk)

F1B. Medarbejdere fordelt på fakulteter og stillingskategorier i 2016 (antal medarbejdere)

F2A. Personalets aldersfordeling i 2016 fordelt på stillingskategorier (årsværk)

F2B. Personalets aldersfordeling i 2016 fordelt på stillingskategorier (antal medarbejdere)

F3A. Personalets kønsfordeling i 2016 fordelt på stillingskategorier (årsværk)

F3B. Personalets kønsfordeling i 2016 fordelt på stillingskategorier (antal medarbejdere)

 

Nøgletal om personale

Forskning og formidling

D1. Videnskabelige publikationer 2015-2016

D2. Bibliometrisk forskningsindikator

D3. Eksterne forskningsmidler fordelt på finansieringskilde og fakultet 2015 - 2016

 

Nøgletal om forskning og formidling

Samarbejde

E1. Innovation 2013 - 2016

E2. Offentlige foredrag 2013-2016

E3. Besøgstal på tilknyttede museer 2013-2016

 

Nøgletal om samarbejde

Økonomi

G1. Resultatopgørelse for 2016 fordelt på fakulteter

G2. Indtægter og omkostninger fordelt på primære kategorier (Internt regnskab) 2015-2016

G3. Formålsfordelte omkostninger 2015 - 2016

 

Nøgletal om økonomi

Bygninger og grønt regnskab

H1. Grønt regnskab 2013 - 2016

H2. Arealopgørelse i m2 2013-2016

 

Nøgletal om bygninger og grønt regnskab

10-årige tidsserier

A1. Nøgletal for studerende i perioden 2007-2016

A2. Nøgletal for personale og forskning i perioden 2007-2016

A3. Økonomiske nøgletal for 2007-2016

 

10-årige tidsserier

Tidligere udgaver af AU i tal

Download tidligere udgaver af AU i tal

AU i tal præsenterer væsentlige nøgletal for Aarhus Universitet i året og er tænkt som en fælles referenceramme for oplysninger om bl.a. forskning, uddannelse, talentudvikling, samarbejde, personale, økonomi og bygninger.

Oplysningerne er primært til intern brug, men indgår også i årsrapportens målopfølgning samt i indberetninger til ministerier og i Danske Universiteters statistikberedskab.

Nøgletallene er bortset fra enkelte tabeller fordelt på de fire fakulteter Arts, Science and Technology, Health og Aarhus BSS samt på Fællesområdet, der omfatter Fællesadministrationen, universitetets strategiske midler (USM), universitetets fælles bygninger samt Sino Danish Centre for Education and Research (SDC) og Aarhus Institute of Advanced Studies (AIAS). På grund af afrunding kan enkelte mindre differencer forekomme.