Aarhus Universitets segl

AU i tal præsenterer væsentlige nøgletal for Aarhus Universitet i året og er tænkt som en fælles referenceramme for oplysninger om bl.a. forskning, uddannelse, talentudvikling, videnudveksling, personale, økonomi og bygninger.

Oplysningerne er primært til intern brug, men indgår også i årsrapportens målopfølgning samt i indberetninger til ministerier og i Danske Universiteters statistikberedskab.

Nøgletallene er bortset fra enkelte tabeller fordelt på de fire fakulteter Arts, Science and Technology, Health og Aarhus BSS samt på Fællesområdet, der omfatter Fællesadministrationen, universitetets strategiske midler (USM), universitetets fælles bygninger samt Sino Danish Centre for Education and Research (SDC) og Aarhus Institute of Advanced Studies (AIAS). På grund af afrunding kan der forekomme enkelte upræcise tal.

ISBN 978-87-92829-43-6