Aarhus Universitets segl

Studerende

B1. STÅ-produktion for ordinær uddannelse 2014-2017

B2. Studenterbestand 2014-2017

B3. Studenteroptag på bacheloruddannelser 2014-2017

B4. Adgangskvotient til bacheloruddannelser 2014-2017

B5. Førsteprioritetsansøgninger pr. optagne til bacheloruddannelser 2014-2017 

B6A. Studenteroptag på kandidatuddannelser 2014-2017

B6B. Rekruttering til kandidatuddannelser 2017

B7. Bachelorproduktion 2014-2017

B8. Kandidatproduktion 2014-2017

B9. Medianalder for bachelorer og kandidater 2017 (produktion)

B10. Udvekslingsstuderende 2014-2017

B11. Efter- og videreuddannelse 2014-2017

B12. AU Summer University 2014-2017

 

Nøgletal om studerende

Ph.d.-studerende

C1. Indskrevne ph.d.-studerende 2014-2017

C2. Godkendte ph.d.-afhandlinger 2014-2017

C3. Nyoptagne ph.d.-studerende 2014-2017

C4. Øvrige nøgletal vedr. ph.d.-studerende i 2017

 

Nøgletal om ph.d.-studerende

Forskning og formidling

D1. Videnskabelige publikationer 2016-2017

D2. Bibliometrisk forskningsindikator

D3. Eksterne forskningsmidler fordelt på finansieringskilde og fakultet 2016 - 2017

 

Nøgletal om forskning og formidling

Samarbejde

E1. Innovation 2014-2017

E2. Offentlige foredrag 2014-2017

E3. Besøgstal på tilknyttede museer 2014-2017

 

Nøgletal om samarbejde

Personale

F1A. Medarbejdere fordelt på fakulteter og stillingskategorier i 2017 (årsværk)

F1B. Medarbejdere fordelt på fakulteter og stillingskategorier i 2017 (medarbejdere)

F2A. Personalets aldersfordeling i 2017 fordelt på stillingskategorier (årsværk)

F2B. Personalets aldersfordeling ultimo 2017 fordelt på stillingskategorier (medarbejdere)

F3A. Personalets kønsfordeling i 2017 fordelt på stillingskategorier (årsværk)

F3B. Personalets kønsfordeling i 2017 fordelt på stillingskategorier (medarbejdere)

 

Nøgletal om personale

Økonomi

G1. Resultatopgørelse for 2017 fordelt på fakulteter

G2. Indtægter og omkostninger fordelt på primære kategorier (Internt regnskab) 2016-2017

G3. Formålsfordelte omkostninger 2016-2017

 

Nøgletal om økonomi

Bygninger og grønt regnskab

H1. Grønt regnskab 2014-2017

H2. Arealopgørelse i m2 2014-2017

 

Nøgletal om bygninger og grønt regnskab

10-årige tidsserier

A1. Nøgletal for studerende i perioden 2008-2017

A2. Nøgletal for personale og forskning i perioden 2008-2017

A3. Økonomiske nøgletal for 2008-2017

 

10-årige tidsserier

Tidligere udgaver af AU i tal

Download tidligere udgaver af AU i tal

AU i tal præsenterer væsentlige nøgletal for Aarhus Universitet i året og er tænkt som en fælles referenceramme for oplysninger om bl.a. forskning, uddannelse, talentudvikling, samarbejde, personale, økonomi og bygninger.

Oplysningerne er primært til intern brug, men indgår også i årsrapportens målopfølgning samt i indberetninger til ministerier og i Danske Universiteters statistikberedskab.

Nøgletallene er bortset fra enkelte tabeller fordelt på de fire fakulteter Arts, Science and Technology, Health og Aarhus BSS samt på Fællesområdet, der omfatter Fællesadministrationen, universitetets strategiske midler (USM), universitetets fælles bygninger samt Sino Danish Centre for Education and Research (SDC) og Aarhus Institute of Advanced Studies (AIAS). På grund af afrunding kan enkelte mindre differencer forekomme.