Aarhus Universitets segl

December 2011

NYT FRA UNIVERSITETSHISTORIEN (77)

December 2011 (1): Månedens billede: Stud.theol. som julemand

I 1952 kunne en stud.theol. tjene en skilling i december ved at optræde som butiks-julemand i Aarhus.

December 2011 (2): Radioforbud på kollegieværelser varede 15 år

Studier i indsamlet kollegiemateriale viser, at det var strengt forbudt at have radio på værelserne i parkkollegierne fra den første kollegiebygning blev indviet i 1935 og frem til efteråret 1950.

December 2011 (3): Fortegnelse over æresdoktorer gennem 65 år

Der foreligger nu en fortegnelse over æresdoktorer promoveret ved og proklameret af Aarhus Universitet siden 1946. Listen udgør første trin i en web-præsentation af samtlige hædersbevisninger tildelt af AU.

December 2011 (4): En studerendes piber fra 1950'erne

En person, som begyndte at studere teologi i 1950, har doneret sine piber og sit pibestativ fra dengang til Universitetshistorisk Udvalg.

December 2011 (5): Juridisk Instituts historie på 15 linjer

Universitetshistorisk Udvalgs sekretær modtog for nylig opfordringen til at inddampe jura-fagets 75-årige historie ved AU til 10-15 linjer, så teksten kunne stå på en jubilæumsinvitation.

December 2011 (6): Vandring på Ordrup Kirkegaard

Universitetshistorisk Udvalgs sekretær har medio november 2011 foretaget en universitetshistorisk vandring på Ordrup Kirkegård og mediteret lidt over udvalgte gravsteder.

December 2011 (7): Nyt bidrag i erindringsportalen

Cand.med. Asger Lauridsen fortæller om sin livsbaggrund og om medicinstudiet i Aarhus i 1950'erne.

December 2011 (8): Undervisnings-materiale fra Kunsthistorie 1954

Universitetshistorisk Udvalg har fra Kunsthistorie modtaget to af de arkivskabe, som blev anskaffet ved fagets oprettelse i 1954. I skabene befinder sig stadig kunstreproduktioner anvendt i undervisning og forskning gennem mange år.

December 2011 (9): Papirer efterladt af Ad. Stender-Petersen

En mindre portion papirer efterladt af professor i slavisk og tidligere rektor Ad. Stender-Petersen er tilgået Universitetshistorisk Udvalg.