Aarhus Universitets segl

Januar 2017

NYT FRA UNIVERSITETSHISTORIEN (138)

Månedens billede: Vinter 1953 i Universitetsparken

Hvad nutidens vintre ofte - og vist gerne uden noget videre statistisk belæg - hævdes at mangle af sne, har vi til fulde på dette januarbillede fra Universitetsparken i året 1953, der - dette være nævnt en passant - var Aarhus Universitets 25-års jubilæumsår. For mange indfødte århusianere vil det være barndommens glade og lyse søndagsland, der stråler dem i møde fra dette indbydende snelandskab.

Universitets-Samvirkets arkiv er nu i brandskab

I de universitetshistoriske samlinger har vi i årevis haft større portioner af de bevarede dele af Universitets-Samvirkets papirer liggende, mens selve forhandlingsprotokollerne fra og med stiftelsen i 1921 har befundet sig hos rektoratet. Men i forbindelse med, at Universitets-Samvirket, Aarhus i 2015 tog beslutningen om at opløse sig selv, er også protokollerne overgået til samlingerne.

Folmer Wistis genopdukkede scrapbog 1928-1936

I sidste måned meddelte vi, at Asbjørn Storgaard fra Dansk Kulturinstitut var på 'studiebesøg', men han var så sandelig også på 'afleveringsbesøg', idet han kunne overrække den scrapbog, som Folmer Wisti førte fra 1928 til 1936, dvs. i årene før og under sine slaviske studier ved Aarhus Universitet, som Folmer Wisti afsluttede i 1936 som den første jyske magister (mag.art.).


Hvordan så professorvillaerne i Universitetsparken ud?

Da meddelelsen om, at højesteretsdommer Jens Peter Christensen indtræder i AU's bestyrelse blev offentliggjort i december, indeholdt den noget så uventet som oplysninger om udseendet af det kommende bestyrelsesmedlems private villa! Årsagen var, at man ville understrege det nye medlems nære forhold til AU ved at fremhæve, at han ifm. en ombygning af sin gulstensvilla i Gentofte havde bestræbt sig på at tilnærme dens udseende til de gamle professorvillaer i Universitetsparken. Men hvordan var det nu, de så ud?

Rundvisning i de universitets-historiske samlinger

Ultimo november 2016 modtog universitetsavisen Omnibus en rundvisning i dele af de universitetshistoriske samlinger, og det har man siden 15. december kunnet læse om i nævnte blad, der i dag udelukkende foreligger digitalt. Artiklen lægger vægt på det kuriøse, på overraskende genstande i samlingen. Rundvisningen blev fotodokumenteret af fotografelev Melissa Bach Yildirim, der også har taget billedet herover, hvor det er et minde fra luftangrebet 1944, der fremvises - et såkaldt bombestyr.

Professor Erich Schneiders afskedsforelæsning

I en nyerhvervet samling af materiale med relation til professor, dr.oecon. Jørgen Pedersen (1890-1973) befinder sig noget så usædvanligt som en grammofonplade med en afskedsforelæsning. Stemmen på pladen tilhører Erich Schneider (1900-1970), Jørgen Pedersens AU-kollega 1936-1945, og afskedsforelæsningen holdt Schneider i 1968 i Kiel, hvor han havde været ansat, siden han i 1945 var blevet tvunget til at tage sin afsked fra AU (se presseomtale 1945).

 


NFU PLUS

  • Der er som sædvanlig i forbindelse med nytåret blevet udarbejdet en mærkedagsoversigt for det kommende år - se mærkedagsoversigten for 2017 >
  • 8. december 2016 præsenterede AU Universitetshistorie som Throwback Thursday (TBT) på Facebook det første hold anno 1946 på Journalistkursus ved Aarhus Universitet - se TBT fra 8. december 2016 >
  • 22. december 2016 præsenterede AU Universitetshistorie som Throwback Thursday (TBT) på Facebook billede og historie vedr. Studenternes Juletræssalg - se TBT fra 22. december >

Arkiv for Nyt fra Universitetshistorien >     Udvalgte mærkedage 2017 >    Ønsker du at abonnere på NYT FRA UNIVERSITETSHISTORIEN? Skriv til pl@au.dk