Aarhus Universitets segl

Juli-august 2019

NYT FRA UNIVERSITETSHISTORIEN (168)

Månedens billede: Teologer på sommerudflugt anno 1947

Hvad målet var for Teologisk Forenings sommerudflugt anno 1947, ved vi ikke, men den blev naturligvis foretaget på cykel. Forrest til venstre ses professor Johannes Munck (1904-1965) og forrest til højre professor K.E. Løgstrup (1905-1981). Herren bagest til venstre er muligvis professor Erling Hammershaimb (1904-1994), sammen med hvem Johannes Munck havde oprettet Det Teologiske Fakultet i februar 1942. Nogle år tidligere havde målet for Teologisk Forenings sommerudflugt været Øm Kloster. Ud over besøg på en af oplandets seværdigheder var det i de første års sommerudflugter kutyme også at besøge en nærliggende præstegård.

Ny spændende bog om markant AU-profil: Jørgen K. Bukdahl

Professor Nils Gunder Hansen fra SDU har skrevet en bog om Jørgen K. Bukdahl, den lynende intelligente og næsten alvidende forsker, der var ansat på Institut for Systematisk Teologi, og som i hvert fald visse af teologiprofessorerne rangerede højt og forventede sig meget af, men som døde af kræft kun 43 år gammel for 40 år siden, den 2. august 1979. Selv nåede Bukdahl ikke at få udgivet mange bøger, men derimod en strøm af afhandlinger og artikler i tidsskrifter og dagblade. En disputats fik han aldrig skrevet, dertil var han for optaget af at sætte sig ind i snart sagt alle sider af tidens filosofiske og videnskabsteoretiske diskussioner.

Nyerhvervede papirer fra fremtrædende studenteroprører

Fra professor emeritus Niels Ole Finnemann er modtaget diverse materiale vedr. hans aktiviteter og virksomhed ved Aarhus Universitet gennem årene, hvor han bl.a. har været leder af Center for Kulturforskning og stået i spidsen for Center for Internetforskning. Ikke mindst påkalder imidlertid de ældste dele af papirerne sig interesse, nemlig de dele, som angår henholdsvis Studenterfronten og "Gruppe 68" på Nordisk Institut. Ganske vist har vi allerede gennem et stykke tid været klar over, at en gruppe af det navn har eksisteret, men først nu har vi erhvervet dokumenter herfra til den universitetshistoriske samling.


Kommende specialeskriver aflagde studiebesøg

Stud.mag. Julie Refvik er kandidatstuderende på Historie og står for at skulle skrive speciale i 2020. I den forbindelse overvejer hun at lave et produktspeciale, hvor hun vil konceptudvikle og producere en podcastserie om AU's historie. Mere konkret forestiller hun sig at  udvælge nogle emner/steder/temaer, som kan danne baggrund for en god historie om AU's historie og identitet. I forbindelse med disse planer aflagde hun 22. maj 2019 et besøg, hvor forskellige muligheder blev drøftet.

Fhv. overlæge, dr.med. Edith Reske-Nielsen er død, 101 år

Med Edith Reske-Nielsens død 11. juni 2019 har AU Universitetshistorie mistet endnu en af sine allermest entusiastiske venner og støtter. Det daværende Universitetshistorisk Udvalg kom i kontakt med Edith Reske-Nielsen i forbindelse med forberedelsen af den særudstilling i Steno Museet i anledning af Aarhus Universitets 70-års jubilæum i 1998, som udvalgets sekretær (universitetshistorikeren) var hovedansvarlig for. Kontakten kom i stand via Edith Reske-Nielsens bror, professor, dr.med. Aksel Stenderup.

Studiebesøg mhp. sider af økonomifagenes historie

Ph.d.-studerende i Globale Studier Tenna Foustad Harbo aflagde studiebesøg 18. juni mhp. at sætte sig ind i sider af økonomistudiets historie. I den forbindelse studerede hun bl.a. en bevaret  korrespondance anno 1936 mellem den nyansatte professor Jørgen Pedersen og direktør i Aarhus Oliefabrik Thorkild Juncker samt en faglig 1945-korrespondance mellem Pedersen og professor Frederik Zeuthen, KU. Desuden studeredes sider af cand.oecon.-studiets forhistorie.Arkiv for Nyt fra Universitetshistorien >     Udvalgte mærkedage 2019 >    Ønsker du at abonnere på NYT FRA UNIVERSITETSHISTORIEN? Skriv til pl@au.dk