Aarhus Universitets segl

Journalistkursus ved Aarhus Universitet

Åbningen af tredje omgang af Journalistkursus ved Aarhus Universitet skulle foregå i universitetets store auditorium - se lokaliteten, der til daglig kaldtes "Store Auditorium" eller "Disputatsauditoriet", og som blev revet ned i første halvdel af 1970'erne for at give plads for byggeriet på Nordøstre hjørne af Universitetsparken.

Fra Journalistkursus til Journalisthøjskole

Danmarks Journalisthøjskole - der i 2008 fusionerede med Den Grafiske Højskole og blev til Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - udsprang af Aarhus Universitet, hvor der i 1946 blev oprettet et kursus for journalister med mindst to års praktisk uddannelse bag sig.

Bag kurset, hvis navn var Journalistkursus ved Aarhus Universitet, stod pressens organisationer, som gennem mange år havde følt et mærkbart behov for en mere teoretisk uddannelse af journalister end den, de kunne opnå på de danske dagblade.

Allerede i 1938 havde havde daværende docent (senere professor) Ad. Stender-Petersen luftet tanken om et sådant kursus, og i 1941 var spørgsmålet om en sådan oprettelse blevet drøftet i Aarhus Universitets Lærerforsamling, men da landet jo var besat på det tidspunkt, og den frie presse havde trange kår, var det ikke dengang hensigtsmæssigt at arbejde hen mod oprettelse af et kursus.

Journalistkursus oprettes

Straks efter besættelsens ophør kom der imidlertid gang i sagen igen, og - kort sagt - det første kursus startede i september samme år og varede fra midt i september til midt i december.

Antallet af deltagere angives lidt forskelligt, men der skal have været 25 eller 27 på det første hold. I løbet af kurset hørte deltagerne i alt 54 forelæsere, heraf 21 universitetsfolk og 33 fra pressen.

Professor Ad. Stender-Petersen havde været formand for Journalistkursus ved Aarhus Universitet siden starten i 1946, men blev i 1949 afløst af Troels Fink, og ham lykkedes det opnå et statstilskud, som muliggjorde ansættelse fra 1953 af en daglig leder.

Daglig leder ansættes

Til at varetage posten som daglig leder valgtes lektor ved Historisk Institut siden 1951 Erik Reske-Nielsen

Den nyansatte daglige leder tildeltes et kontor i universitetets nye hovedbygning, men fik ingen telefon og var derfor henvist til at benytte telefonen i professorernes fælles opholdrum i Hovedbygningen.

Allerede senere på året lejede Journalistkursus ved Aarhus Universitet dog et par lokaler i det nyopførte Studenternes Bolighus på Gustav Wieds Vej nær universitetet, således at der kunne indrettes et studierum for kursisterne og et 'redaktionsarkiv', som gjorde kursisternes øvelser mere realistiske.

Undervisningen foregik dog stadig på universitetet.

Videregående kurser og journalistkollegium

I foråret 1953 oprettedes videregående kurser for folk, der allerede havde deltaget i første kursus eller havde mindst seks års journalistisk praksis bag sig, og i 1957 fik kurset en nyopført kollegiebygning i Vennelystparken stillet til rådighed - en bygning, hvis opførelse havde baggrund i indsamlede midler ikke mindst fra de store danske dagblade - og hvor også det fra 1958 nye Nordisk Journalistkursus fik tag over hovedet. Sidstnævnte kursus for nordiske journalister erstattede i øvrigt de videregående kurser, som dermed nåede at eksistere i fem år. (Nordisk Journalistkursus blev på et tidspunkt til Den journalistiske Efteruddannelse, der senere igen blev lagt sammen med UPDATE under Danmarks Medie- og Journalisthøjskole). 

Selve undervisningen foregik fortsat andre steder, men der var kollegieværelser til kursisterne og kontorer til administrationen af kurserne samt arkiv og bibliotek foruden en forsamlingssal.

Da Troels Fink forlod posten som kursusforstander blev denne overtaget af Erik Reske-Nielsen.

Danmarks Journalisthøjskole

Fra 1962 fik Journalistkursus ved Aarhus Universitet ny status og blev - med Erik Reske-Nielsen som rektor - omdøbt til Danmarks Journalisthøjskole, og nu var det dér, hoveduddannelsen af danske journalister fandt sted, men stadig med længere praktikperioder på dagbladene.

Vi skal ikke opholde os ved Danmarks Journalisthøjskoles videre historie, blot nævne, at den i 1971 blev overtaget af staten, og at den efter par år i midlertidige pavilloner - beliggende på Asylvej og delt med Psykologisk Institut ved Aarhus Universitet - i 1973 kunne rykke ind i nyopførte bygninger på Olof Palmes Vej i det nordlige Aarhus.