Aarhus Universitets segl

Første disputats forsvaret ved Aarhus Universitet

Mærkaten på det midterste billede herover er indsat i hvert eksemplar af disputatsen; det omtalte auditorium, hvor disputatsforsvaret fandt sted, kan man se (udefra) ved klik her. Teksten umiddelbart herover stammer fra Aarhus Universitets årsberetning. Som det fremgår, var de officielle opponenter professor, dr.phil. C.O. Bøggild-Andersen og docent dr.phil. Adam Afzelius.