Aarhus Universitets segl

En aktiv medspiller

Det er vigtigt at vise, at de studerende ikke bare er kunder, men også aktive medspillere på universitetet, siger Allan Vesterlund, som sidder i det akademiske råd på BSS.

Foto: Lise Balsby

Allan Vesterlund er 26 år, læser erhvervsøkonomi på femte semes-ter, og så er han studenterpolitisk aktiv. Ved universitetsvalget i 2011 blev han valgt ind som studenterrepræsentant i Akademisk Råd på BSS, hvor han nyder at have ”hænderne i maskinrummet”.
– Man er indskrevet i den formelle beslutningsproces, som skal tjene til at beslutte helt lavpraktiske ting eller som hovedregel rådgive dekanen og i sidste ende rektor. Meget af funktionen er rådgivende, men så er der også en masse ting, der bliver sendt i høring, forklarer Allan Vesterlund.

Gør sig synlig gennem arbejdet

Det var en stor interesse for studenterpolitik, der fik Allan Vesterlund til at stille op til Akademisk Råd. Han mener, det kan være svært at få reel indflydelse i rådet, men ligesom rådet forsøger at få en tydelig rolle på universitetet, forsøger Allan Vesterlund at synliggøre sig selv gennem deltagelse i arbejdsgrupper og udarbejdelse af høringssvar.
På trods af at de akademiske råd ofte behandler sager, der ikke direkte vedrører de studerende, har Allan Vesterlund en tydelig interesse i arbejdet, og han mener også, studenterrepræsentanterne udfylder en vigtig rolle.
– Det handler om hele tiden at sørge for, at folk på universitetet også ved, at der er studerende, og studerende ikke bare er nogle kunder, men også aktive medspillere på et universitet.
I det akademiske råd diskuterer man mange sager, som ikke nødvendigvis specifikt har at gøre med de studerendes hverdag. For eksempel har udvalget i foråret diskuteret en ny fælles politik for, hvordan man ansætter professorer.  
– Jeg synes faktisk, professoratspolitikken var spændende, forklarer Allan Vesterlund med en smule undren i stemmen. For på trods af at den ikke vedrører hans dagligdag, føler han sig med sin viden fra Akademisk Råd bedre rustet i diskussionerne med studenterrepræsentanter fra andre råd og nævn. Og netop denne videnudveksling repræsentanterne imellem ser han som studenterpolitikernes helt store styrke.
Allan Vesterlund opfordrer alle studerende til at tage del i universitetsvalget.
– Det er vigtigt altid at være aktiv i sin hverdag og det, som omgiver én. Som studerende bruger vi jo mange timer på universitetet. Når Aarhus Universitet er så stor en del af ens liv, så bør man også forsøge at være en aktiv medspiller i dets udvikling, for der er ikke nogen, der gør det for os.
Det er ifølge Allan Vesterlund vigtigt altid at være aktiv i sin hverdag og det, der omgiver én, og adspurgt direkte, om han synes, han får noget ud af møderne, svarer han:
– Jeg synes ikke, det er spild af tid, ellers ville jeg jo ikke gøre det. 


Akademiske råd

På alle fire hovedområder er nedsat et akademisk råd, som har til formål at sikre, at de studerende og ansatte har medbestemmelse og bliver inddraget i diskussionerne af akademiske forhold på universitetet. Det kan for eksempel være temadiskussioner om hovedområdets strategi, budgetter eller ansættelsespolitik. Det akademiske råd kan desuden udtale sig direkte til universitetsledelsen og skal også udpege medlemmer til det rådgivningsudvalg, der hjælper, når der skal ansættes ny rektor.