Aarhus Universitets segl

Ph.d.-skoler i udvikling

På ph.d.-skolerne har man også mærket universitetets omlægninger. I ph.d.-udvalget på Health er Anna Sellmer Sørensen med til at lægge en strategi for fremtidens ph.d.er.

Foto: Lars Kruse

Der sker en vældig udvikling på ph.d.-skolerne i disse år. Skolerne har blandt andet indført kurser, som er tilgængelige for alle ph.d.-studerende, uanset hvilken skole man kommer fra – de såkaldte ”generiske kurser”.
Det fortæller Anna Sellmer Sørensen, der sidder i ph.d.-udvalget på Health.
– De enkelte fakulteter har hidtil selv formet rammerne for ph.d.-uddannelserne. Nu forsøger man også at finde fælles løsninger på tværs af skolerne. Som for eksempel de generiske kurser, forklarer hun.
Som studerende medlem af udvalget på Health er hun med til at lægge ph.d.-skolernes strategi for fremtiden.
– Overordnet handler det om at formulere, hvilke mål vi har med uddannelserne, og hvad vi vil satse på. På et mere konkret plan diskuterer vi blandt andet, hvordan der skal undervises, og hvilke krav vi stiller til både vejledere og studerende, siger udvalgsmedlemmet.

Repræsenterer de studerende

Udvalgets beslutninger har stor betydning for de ph.d.-studerendes hverdag.
– Vi rådgiver ph.d.-skolen om alt. Helt fra, hvordan optagelseskriterierne skal være, til hvordan vejledningen skal foregå. Vi er også med til at rådgive om, hvor der skal bruges flere eller færre penge. Så det hele har indflydelse på studiet, fortæller Anna Sellmer Sørensen.
Som ph.d.-studerende i udvalget er hendes rolle at dele sine egne og andre studerendes erfaringer med udvalgets underviserrepræsentanter.
– Vi sørger for, at de studerende bliver hørt og kommer med nogle andre inputs og løsningsforslag. Vi har for eksempel bidraget med idéer til at gøre det lettere for ph.d.-studerende at komme på udlandsophold under deres studium, siger ph.d.-stipendiaten.

Mål om bedre skole

De forskellige inputs er ifølge Anna Sellmer Sørensen til gavn for udvalget. Hun sætter pris på det tætte samarbejde med udvalgets underviserrepræsentanter.
– Det er en kæmpe fordel, at vi alle samarbejder om at få en endnu bedre ph.d.-skole.
Netop målet om en bedre skole er da også drivkraften bag hendes engagement i ph.d-udvalget på Health.
– Vi har påvirket mange beslutninger i en positiv retning. Det er en fornøjelse at være med til at præge udviklingen og gøre sit bidrag til, at skolen kan blive endnu bedre, end den er, fortæller hun.


Ph.d.-udvalg

På hvert hovedområde er der etableret fælles ph.d.-skoler med medfølgende ph.d.-udvalg, der koordinerer skolens arbejde sammen med dekanen og ph.d.-skolelederen.
Udvalget består af både videnskabelige medarbejdere og ph.d.-studerende, og det arbejder for eksempel med udbuddet af ph.d.-kurser og evaluering af vejledningsindsatsen. I valgcirkulæret i denne avis kan du se, hvor mange medlemmer der skal vælges af dit lokale ph.d.-udvalg.