Aarhus Universitets segl

Hvor høje er administrationsomkostningerne?

Økonomi

Klar besked om administrationsomkostninger” var overskriften i Rektoratets nyhedsbrev 43/2010. Klarheden blev formidlet gennem et vedhæftet udateret notat vedrørende udviklingen i ledelse og administration 2007-2009. Nu er det ikke os alle, der er lige kvikke, og derfor har jeg nogle spørgsmål, hvis besvarelse kan give mig og andre fattesvage vished for, at der slet ikke er noget at komme efter.
Der er ingen grund til at bruge mange ord på sagen, så her er mine spørgsmål. De er ganske få (otte), men ikke desto mindre afgørende for forståelsen. Jeg tror i øvrigt, at andre end jeg vil læse rektoratets svar med den opmærksomhed, som sagen fortjener.

Spørgsmål 1: Er det korrekt forstået, at opgørelsen omfatter alle udgifter til fællesområdet, altså ledelse, administration og service?
Spørgsmål 2: Er der ved sammenligningen over tid korrigeret for overførslen af bygningsservice (de blå mænd) m.v. til hovedområderne, og hvor mange årsværk og kroner lå der heri?
Spørgsmål 3: Det såkaldte dobbelte ophæng for administrativt personale ved hovedområderne er fjernet, hvad der meget logisk indebærer, at årsværk og lønkroner, der tidligere blev konteret på fællesområdet, nu bliver konteret på hovedområderne. Er der korrigeret herfor, og hvor mange årsværk og lønkroner drejer det sig om?
Spørgsmål 4: På økonomi- og personaleområdet er en række opgaver overført fra den centrale administration til hovedområderne. Er der korrigeret herfor, og hvor mange årsværk og lønkroner ligger der i det?
Spørgsmål 5: I rektoratets notat hedder det (side 2): ”Ser man på udviklingen i administrationens årsværkforbrug (som er en betragtning, der er mindre ”plaget” af de tekniske omlægninger)” osv. Det er, trods det malabariske dansk, utvivlsomt rigtigt, men hvordan ser en opgørelse over årsværkforbrugets udvikling så ud?
Spørgsmål 6: Rektoratet er ved at opbygge en ledelsespulje, men hvordan er den helt præcist blevet finansieret?
Spørgsmål 7: Er dele af puljens midler på nuværende tidspunkt disponeret, og da til hvilke formål?
Spørgsmål 8: Har Aarhus Universitets bestyrelse fået forelagt og taget stilling til de regler, der kommer til at gælde for udlodninger fra puljen, og hvordan ser reglerne i så fald ud?
Det var alt. Men jeg er overbevist om, at præcise og udtømmende svar på disse få, men enkle spørgsmål vil bidrage til, at der bliver skabt endnu større klarhed om udgifterne til ledelse og administration. Og oplysninger fremmer som bekendt forståelsen.