Aarhus Universitets segl

Svar på "Hvor høje er administrationsomkostningerne?"

Kære Jørgen Grønnegård Christensen.

Jeg har aldrig betvivlet din opfattelsesevne – tværtimod – og jeg medgiver, at opgørelse af administrationsomkostninger er en meget kompliceret øvelse. Derfor pågår der i øjeblikket et større arbejde med at udvikle en model i Danske Universiteter, som skal gøre det lettere at gennemskue og sammenligne denne udgiftspost. Uden at gå i detaljer kan jeg oplyse, at universiteternes administrationsudgifter efter denne model ligger på omkring 10 procent af omsætningen, og at Aarhus Universitet er placeret i den lave ende. Der skal dog ikke herske tvivl om, at vi stræber efter at blive endnu mere effektive. Og så til spørgsmålene:

Svar på spørgsmål 1:
Du spørger, om tabel 1 ”Formålsfordelte omkostninger 2007-2009” omfatter alle udgifter til generel ledelse, administration og service. Ja, det gør de. Dog skal man være opmærksom på, at administrative udgifter på institutniveau til forsknings- og undervisningsledelse opgøres under udgifter til forskning og undervisning.

Svar på spørgsmål 2, 3 og 4:
Afskaffelse af det dobbelte ophæng har ikke ændret på udgiftsfordelingen for den personalegruppe, som du kalder ”de
blå mænd”. De er stadigvæk placeret under generel ledelse,
administration og service, selvom de rent organisatorisk er flyttet.  
Der er i øvrigt også overført opgaver vedrørende økonomi og personale fra DJF, DMU, ASB og DPU til fællesområdet i perioden, så præmissen i spørgsmål 4 holder ikke.

Svar på spørgsmål 5:
Det er meget svært at komme med et kort svar på dette spørgsmål, da der er foretaget store omstruktureringer, herunder flytning og centralisering af opgaver m.m. Jeg kan dog oplyse, at der i fællesadministrationen i 2009 var cirka 290 årsværk og i 2007 cirka 220 årsværk. Det er en stigning, der skal ses i sammenhæng med, at omsætningen i samme periode er steget fra 4,6 milliarder til 5,3 milliarder kroner. Det skal også nævnes, at der i samme periode er arbejdet målrettet med styrkelse af patentenheden, it og det internationale område med mere.

Svar på pørgsmål 6, 7 og 8:
Bestyrelsen besluttede i juni 2010, at der skal afsættes penge til finansiering af strategiske udviklingstiltag. Pengene skal i henhold til den beslutning finansiere strategiske
faglige udviklingstiltag inden for:

  • Den fremmeste forskning og talentudvikling
  • Styrkelse af det indre uddannelsesmarked og et attraktivt studiemiljø
  • Åben videnudveksling
  • Differentierede karriereforløb.


Puljen finansieres af renteindtægter, finanslovtilskud og et omsætningsbidrag fra hovedområderne. Universitetsledelsen vil udmønte puljen inden for de rammer, som bestyrelsen har beskrevet, når hovedområderne til sin tid fremlægger grundige forslag hertil.

Jeg håber, at du finder svarene tilfredsstillende – ellers er du meget velkommen til at kontakte mig.