Aarhus Universitets segl

Stemmer du kun, hvis du får et bolsje for det i kantinen?

Hvis du gør, er du ikke den eneste. Mange studerende ved ikke, hvad det årlige universitetsvalg i praksis betyder for dem. UNIvers guider dig her igennem valgforberedelserne.

Vi skal til stemmeurnerne igen fra den 29. november til 2. december. Der er valg til bestyrelsen, de akademiske råd, studienævn og ph.d.-udvalg. Mange studerende ved knap nok, hvad det drejer sig om. Ikke desto mindre er det et valg, der har betydning for deres liv på universitetet.

Hvad skal vi stemme om?
Der er flere sideløbende valg, og alle fuldtidsstuderende, som er indskrevet på AU, kan stemme.

Bestyrelsen

  • Består af seks eksterne og fem interne medlemmer, heraf to studerende – og det er valget af dem, du har mulighed for at påvirke med din stemme. Alle studerende har mulighed for at stemme på alle opstillede kandidater.
  • Har det øverste ledelsesansvar for universitetet, men den praktiske udførelse står universitetsledelsen for.


De akademiske råd

  • Alle hovedområder har et akademisk råd. Hvert råd består af en række videnskabeligt personale og studenterrepræsentanter. Antallet svinger fra hovedområde til hovedområde.
  • Rådenes rolle i universitetspuslespillet er primært rådgivende. De akademiske råd diskuterer for eksempel fordeling af bevillinger, overordnede planer for uddannelserne og forskningsområderne.


Studienævn

  • Et studienævn kan dække over en eller flere uddannelser, og halvdelen af medlemmerne er studerende. Din stemme er med til at bestemme, hvilke studerende der sidder i dit studinævn.
  • Studienævnene tilrettelægger og udvikler uddannelserne. De behandler studerendes dispensationsansøgninger og gennemgår evalueringer af de enkelte undervisningsforløb.


Ph.d.-udvalg

  • Hvert hovedområde har et ph.d.-udvalg i tilknytning til ph.d.-skolerne. Udvalgene består af ph.d.-studerende og videnskabeligt personale. De skal bl.a. godkende ph.d.-kurser og diskutere retningslinjer for ph.d.-skolerne. Derudover ned sætter de bedømmelsesudvalg, der godkender ph.d.-afhandlinger.


Hvordan stemmer jeg?
Du stemmer på hjemmesiden www.au.dk/valg. Her vil fra den 29. november være et felt med teksten ”Stem nu”. Du skal bruge personnummer og adgangskode til Selvbetjeningen for at stemme.

Fredsvalg
Når der ikke er flere kandidater til et valg, end der er antal mandater, afgøres valget ved et såkaldt fredsvalg. Det vil sige at alle opstillede kandidater får plads.

Ansatte
Også alle ansatte på AU skal stemme til valget. Læs mere på www.au.dk/valg