Aarhus Universitets segl

Tid til serviceeftersyn

Hvis AU var en bil, har den nye model nu kørt i halvandet år, og ledelsen var derfor samlet til seminar på Sandbjerg for at kigge i motorrummet og se, hvordan det går.

Illustration: Louise Thrane Jensen

Institutledere, vicedirektører, administrationschefer, chefrådgivere, prodekaner og universitetsledelsen havde sat hinanden stævne til et 24-timers ledelsesseminar på Sandbjerg den 28.-29. november. Og det blev et meget vellykket døgn, med gode og frugtbare diskussioner om ledelse på tværs af faggrænser og organisationen. Seminaret var arrangeret af de fire institutledere, Erik Steen Kristensen, Thomas G. Jensen, Thomas Pallesen og Niels Lehmann. Sidstnævnte brugte i sit oplæg til diskussion metaforen om en bil, der var til sit årlige eftersyn. For ham var det meget vigtigt, at man netop tog udgangspunkt i motorrummet på AU, som han betegnede institutterne. Og hvad ville mekanikeren så anføre på sin liste:
Bilen kører nu på alle cylindre og meget bedre end sidste år – men der er en række mislyde, man skal være opmærksom på at få rettet, inden de bliver til problemer. De fleste udspringer af institutternes størrelse og store kompleksitet med deraf følgende ledelsesudfordringer og kommunikationsbehov. Af de konkrete problemstillinger, som institutlederne tog op, kan nævnes:

  • Institutternes autonomi og delegering af ansvar og ledelse fra universitetsledelse og dekanater til institutledere
  • Institutternes samspil med aktiviteterne i de tværgående bånd (forskning, uddannelse, talent og videndeling)
  • Behovet for fælles økonomimodel med stor transparens og gennemskuelighed
  • Mere fokus på de regionale udfordringer
  • Institutternes samarbejde med de administrative enheder.

Diskussionerne afslørede, at udfordringerne for de 26 institutter var meget forskellige. Den generelle opfattelse var dog, at man nu mærker et løft i samarbejdet på tværs af faglighederne, og at samspillet med de administrative enheder er blevet langt bedre.

Samfundet har stillet opgaven

Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen lagde i de afsluttende bemærkninger vægt på, at tiden er inde til at uddelegere mere ledelse til institutlederne, men at der ligger en fællesopgave at sikre, at det større ledelsesrum også bliver udfyldt.
– Vi skal være bedre til at skabe rum og tid omkring vores beslutninger og skabe ro om det at drive et universitet, sagde han og slog fast, at mekanikeren nok også ville anføre, at motoren kører med for mange omdrejninger, og at vi skal skifte til et højere gear.
– Vi skal holde hastigheden, men gerne med færre omdrejninger, sagde han.
Rektor slog også fast, at AU har fået en klar opgave fra samfundet med at være et stort og stærkt universitet, der kan måle sig med Europas bedste. Alle kender målet. Den store udfordring er at skabe en fælles forståelse af, hvor langt universitetet er nået, så man kan sætte retning og hastighed for de kommende år.
– Vi skal arbejde med vores analyser, finde vores position og fastlægge den rette kurs. Dernæst ligger der en stor ledelsesopgave med at justere kursen, når universitetet påvirkes udefra. For eksempel i form af ændrede budgetforudsætninger, ny lovgivning om akkreditering osv. Vi er nået meget langt på kort tid, fordi rigtig mange har ydet en kæmpe indsats, men også takket være seminarer som dette, hvor den samlede ledelse i en positiv ånd har diskuteret de aktuelle udfordringer, sagde rektor.
Diskussionerne ledte blandt andet frem til en række anbefalinger, som nu vil blive samlet og bragt videre.