Aarhus Universitets segl

Foredragskresen af 1940

"Foredragskresen af 1940" (kresen uden d) blev stiftet af otte lærere ved universitetet den 19. august 1940. Af vedtægterne fremgår, at formålet var "at virke for folkelig og national Opbygning paa sagligt, ikke-politisk Grundlag".

Allerede i august måned udsendtes en liste over Foredragskresens tilbudte foredrag. Listen sendtes til højskoler og landbrugsskoler, seminarier og lærerkredse, foredragsforeninger og ungdomsorganisationer, og man meddelte samtidig udtrykkelig til modtagerne, at Kresens dannelse var foranlediget af "den foreliggende Situation", og at formålet var at "bidrage til belysning af dansk Aand og Kultur". Det første år tilbød man otte emner, altså ét for hver af deltagerne, og man bemærker, at ordene "Danmark" eller "dansk" optræder i syv af foredragstitlerne, mens en ottende har ordet "nordisk".

  1. Franz Blatt: "Dansk og Fremmed i Danmarks Middelalder"
  2. Andreas Blinkenberg: "Træk af dansk Tænkning"
  3. C.O. Bøggild-Andersen: "Den nordiske Samhørstanke gennem Tiderne"
  4. Ernst Frandsen: "Linjer i dansk Litteratur efter Verdenskrigen"
  5. Thorkild Kristensen: "Danmarks økonomiske Opgaver før og nu"
  6. Jens Kruuse: "Dansk Omformning af fremmed Aand"
  7. Johannes Munck: "Salmebogen og Kristendommen i Danmark"
  8. Peter Skautrup: "Dansk Bondesind og Bondesprog"

Vedtægterne understregede, at "Foredragskresen" ikke søgte at skaffe sine medlemmer "økonomisk Vinding", og at honoraret kunne ansættes efter fælles overenskomst. Honorarets størrelse måtte endelig ikke hindre, at foredragene nåede ud til - som det hed - "fjerntliggende Steder eller Foreninger med begrænsede Midler". De otte foredragsholdere afholdt omkring 130 foredrag i vinteren 1940/41, og antallet af foredragsholdere øgedes gennem det næste par år, indtil virksomheden blev indstillet i november 1943. Universitetssekretær Poul Jørgensen var ansat som Foredragskresens sekretær, og hele hans mægtige korrespondance med et væld af ikke mindst jyske seminarister synes at være bevaret - en korrespondance om køreplaner, forbindelser ved Langå, overnatning i Esbjerg og den slags.