Aarhus Universitets segl

December 2015

NYT FRA UNIVERSITETSHISTORIEN (125)

December 2015 (1): Månedens billede: Tegning af Ivar Gjørup

Det er blevet en tradition, at "Månedens billede" i december har noget med julen at gøre og således også i år, hvor vi i decembernummeret anno 1969 af studenterbladet MONTANUS har fundet denne tegning, der tjente som annonce for Studenternes Hus, og som unægtelig giver en stemning af mangfoldighed og afslappet kaos.

December 2015 (2): Forfatteren Tage Skou-Hansen er død, 90 år

I 1999 mødtes Universitetshistorisk Udvalgs medarbejder med forfatteren Tage Skou-Hansen med henblik på et erindringsinterview om studieårene ved Aarhus Universitet (1942-1950), og i løbet af fire timer forelå der på bånd, hvad der senere viste sig at svare til 130 A4-sider i afskrift. I anledning af Tage Skou-Hansens død præsenterer vi i denne måned den del af interviewet, som drejer sig om "Musiske Studenter".

December 2015 (3): Rektorkæden foræret til AU for 80 år siden

Universitetets bestyrelsesformand, landsretssagfører Carl Holst-Knudsen ønskede at tilføje en symbolsk dimension til godkendelsen af universitetets statutter og bestilte for egen regning hos byens fornemmeste guldsmed en rektorkæde i 18 karat guld, som han sammen med sin hustru forærede til universitetet, og på denne baggrund kunne en egentlig "rektorpromotion" finde sted 4. december 1935.

December 2015 (4): Informant og donator N.J. Ebbensgaard død, 84

Niels Jørgen Ebbensgaard (f. 1931) var formand for Studenterrådet i 1953 og stod i spidsen for Jubillefesten. 50 år senere var han medarrangør af det såkaldte Jubilletræf. Ebbensgaard formidlede materiale fra andre til den universitetshistoriske samling og donerede sit eget eksemplar af Jubille-grammofonpladen. Han var altid imødekommende, når universitetshistoriske emner trængte til belysning; hans AU-erindringer blev trykt i 2007. Så sent som i september 2015 henvendte han sig vedr. en universitetshistorisk problemstilling.

December 2015 (5): Nyerhvervet studenterregnskab 1965-1968

Nyerhvervet regnskabsbog omfattende perioden 1. august 1965 til 30. april 1968. Regnskabet for de personlige indtægter og udgifter er ført af stud.jur. Finn Brøbecher, der boede på et såkaldt klubværelse i Funch Thomsensgade 10, 3. tv. Regnskabsbogen er i efteråret 2015 blevet overdraget til AU Universitetshistories samlinger af cand.jur. Finn Brøbecher, efter at denne havde læst artikel om vores universitetshistoriske indsamlingsvirksomhed.

December 2015 (6): Kleinhans-Samlingen doneret til AU i 1935

Hortense Gstöttner (1869-1940), der havde været en uvurderlig støtte og opmuntring for sprogvidenskabsmanden Edmund Kleinhans (1870-1930), overdrog efter dennes død hans bibliotek til Aarhus Universitet i 1935, hvor det blev indviet 8. december - altså for 80 år siden - og kom til udgøre grundstammen i faget lingvistiks bibliotek. Faget var på det tidspunkt under ledelse af den senere verdensberømte sprogforsker Louis Hjelmslev.