Aarhus Universitets segl

December 2018

NYT FRA UNIVERSITETSHISTORIEN (161)

Månedens billede: Julehygge på Marselisborg Studentergaard

Fire kvindelige studerende hygger sig i et af loftsværelserne på Marselisborg Studentergaard den 6. december 1943. Fra venstre stud.med.erne Bente Egmose Hansen og Grete Thiis samt stud.mag. Karen M. Andersen og stud.jur. Karen B. Fich. Om det er en juledekoration eller et lille juletræ, der står på bordet, er ikke let at afgøre, og vi ved heller ikke, om det er en form for erstatningskaffe, der nydes, eller om indholdet af kopperne er tevand.

Aarhusblattet i anledning af Franz Blatts afvisning af KU-kaldelse

Professor, dr.phil. Franz Blatt, der havde været ansat ved universitetet i Aarhus siden 1930, modtog i 1940 en kaldelse til et professorat ved Københavns Universitet. I København har man næppe forestillet sig det muligt: Den højt estimerede forsker foretrak at blive i Aarhus! Tidligere havde AU-professorer og -docenter straks søgt til København eller udenlandske universiteter, når lejlighed bød sig, men ikke Blatt, der hermed gjorde Aarhus Universitet en kolossal tjeneste.

Svensk forsker studerede Århus Bogcafés arkiv mhp. publikationer

Boghistorikeren Ragni Svensson, forsker ved Lunds universitet og universitetslektor ved Stockholms universitet, aflagde studiebesøg mhp. Århus Bogcafés arkiv, der blev overdraget til den universitetshistoriske samling kort tid efter, at bogcaféen lukkede i 2008. Ragni Svenssons studieophold i Aarhus i dagene 6.-8. november 2018 omfattede også erindringsinterview med et par fhv. 'aktivister' i Århus Bogcafé, til hvem AU Universitetshistorie havde formidlet kontakten.


Materiale vedr. det store møde i Aarhus 1. november 1926

Mellem universitetsbetænkningens fremkomst i 1925 og oprettelsen af Universitetsundervisningen i Jylland i 1928 afholdtes en række møder mhp. at drøfte, hvordan man kunne etablere et universitet i Aarhus, når nu regeringen ikke ville/kunne bevilge midler hertil til trods for, at et solidt flertal i betænkningskommissionen havde foreslået Aarhus. Vi har modtaget program, invitation, menu og bordplan til mødet i Aarhus 1. nov. 1926.

Hvor var det nu lige, at den "samtalestue" befandt sig?

En gåde er ved at være løst: En 'samtalestue' er et fænomen, som i særlig grad har været forbundet med sygehuse og højskoler samt fængsler (ikke at forglemme), og indtil for ganske nylig har skiltet herover, som har befundet sig i den universitetshistoriske samling i efterhånden en del år, udgjort en gåde, for hvor på Aarhus Universitet har man dog haft en 'samtalestue'? Nu nærmer vi os imidlertid et svar på spørgsmålet.

Se film fra universitetsromatchen i Aarhus lystbådehavn i 1950

Ved et tilfælde er vi blevet bekendt med, at der på Filmcentralens hjemmeside findes en minutlang filmoptagelse af universitetsromatchen mellem Aarhus Universitet og Københavns Universitet, som fandt sted i Aarhus lystbådehavn i september 1950. Dagbladet Politiken stod bag, og det var også derfra, at sejrstrofæet var doneret. De tre dommere var de to universiteters rektorer plus kemiprofessor ved AU Hakon Lund.


NFU PLUS


Arkiv for Nyt fra Universitetshistorien >     Udvalgte mærkedage 2018 >    Ønsker du at abonnere på NYT FRA UNIVERSITETSHISTORIEN? Skriv til pl@au.dk